องค์หญิงฮโยฮเย (เกาหลี효혜공주,13 มิถุนายน ค.ศ. 1511 – 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1531) พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน พระเจ้าจุงจง ที่ประสูติแต่ พระมเหสีชางกยอง ประสูติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1511 มีพระอนุชาร่วมอุทรคือ องค์ชายลีโฮ ต่อมาอภิเษกกับ คิมฮี นายกองวังหลวงบุตรชายของ คิม อันโล ขุนนางผู้ใหญ่

เจ้าหญิงฮโยฮเย
ประสูติ13 มิถุนายน ค.ศ. 1511
สิ้นพระชนม์6 พฤษภาคม ค.ศ. 1531 (19 ปี 327 วัน)
พระสวามีคิมฮี
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าจุงจง
พระมารดาพระมเหสีชางกยอง

ซึ่งในซีรีส์เรื่อง บัลลังก์จอมนาง ผู้เขียนบทได้เชื่อมโยงองค์หญิงฮโยฮเยกับเหตุการณ์สาปแช่งรัชทายาทลีโฮด้วยหนูตายโดยให้องค์หญิงเป็นผู้นำหนูตายไปแขวนในตำหนักรัชทายาท สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1531 ขณะพระชนม์เพียง 19 พรรษา

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

พงศาวลี

แก้