สุเมธ พรมพันห่าว

สุเมธ พรมพันห่าว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย อดีตเลขาธิการพรรคเสรีธรรม และเป็นผู้เสนอขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬต่อสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537

สุเมธ พรมพันห่าว
เลขาธิการพรรคเสรีธรรม
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า ปรีดี หิรัญพฤกษ์
ถัดไป พินิจ จารุสมบัติ
รักษาการหัวหน้าพรรคเสรีธรรม
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ก่อนหน้า อาทิตย์ อุไรรัตน์
ถัดไป พินิจ จารุสมบัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ขณะนั้นเป็นจังหวัดหนองคาย)
เสียชีวิต 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (70 ปี)
จังหวัดอุดรธานี
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส นางประสาร พรมพันห่าว
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482 ที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ[1] (ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย) เป็นบุตรของนายชาลี กับนางทองมี พรมพันห่าว

สุเมธ พรมพันห่าว เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี รวมอายุ 70 ปี[2]

การทำงานแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว เริ่มงานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคราษฎร ต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคสามัคคีธรรม และร่วมจัดตั้งพรรคเสรีธรรม พร้อมกับนายพินิจ จารุสมบัติ จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคคนที่ 2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539 และได้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเสรีธรรม ภายหลังการลาออกของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเสรีธรรม แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเสรีธรรมมีคะแนนสนับสนุนจากประชาชนไม่ถึงร้อยละ 5 ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรค[3]

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ภายหลังการยุบรวมของพรรคเสรีธรรม กับพรรคไทยรักไทย นายสุเมธ ได้ย้ายไปเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคมหาชน และลงสมัคร ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดหนองคาย[4] แต่ก็ต้องแพ้ให้กับนายนิพนธ์ คนขยัน จากพรรคไทยรักไทย และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง ในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย[5] แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ผลงานโดดเด่นแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชน คือ การผลักดันการจัดตั้งศาลจังหวัดบึงกาฬ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย อำเภอบึงกาฬ[6] และการเสนอขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2537[7] แต่ในขณะนั้นยังไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากขัดข้องในข้อกฎหมาย[8]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง
  2. มะเร็งตับคร่าสุเมธ พรหมพันห่าวอดีตส.ส.ดับจาก คมชัดลึก
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้ง ตอน...แบ่งเขตให้เลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
  5. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2
  6. มะเร็งตับคร่าชีวิต ”สุเมธ พรหมพันห่าว”อดีต ส.ส.หนองคาย เสียชีวิต ด้วยวัย 71 ปี พระราชทานเพลิงศพเสาร์ 10ก.ค. ล่าสุด สังกัดพรรค ภท.
  7. ครม.มีมติตั้ง "บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 แยกหนองคาย
  8. กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ร. เรื่อง ขอให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ของ นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 25ก วันที่ 15 มิถุนายน 2537