สุเมธ พรมพันห่าว

สุเมธ พรมพันห่าว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย อดีตเลขาธิการพรรคเสรีธรรม และเป็นผู้เสนอขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬต่อสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีเป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2537

สุเมธ พรมพันห่าว
เลขาธิการพรรคเสรีธรรม
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า ปรีดี หิรัญพฤกษ์
ถัดไป พินิจ จารุสมบัติ
รักษาการหัวหน้าพรรคเสรีธรรม
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ก่อนหน้า อาทิตย์ อุไรรัตน์
ถัดไป พินิจ จารุสมบัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (ขณะนั้นเป็นจังหวัดหนองคาย)
เสียชีวิต 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (70 ปี)
จังหวัดอุดรธานี
พรรค ภูมิใจไทย
คู่สมรส นางประสาร พรมพันห่าว
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2482 ที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ[1] (ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย) เป็นบุตรของนายชาลี กับนางทองมี พรมพันห่าว

สุเมธ พรมพันห่าว เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี รวมอายุ 70 ปี[2]

การทำงานแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว เริ่มงานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคราษฎร ต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคสามัคคีธรรม และร่วมจัดตั้งพรรคเสรีธรรม พร้อมกับนายพินิจ จารุสมบัติ จนกระทั่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคคนที่ 2 ในระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539 และได้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเสรีธรรม ภายหลังการลาออกของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเสรีธรรม แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเสรีธรรมมีคะแนนสนับสนุนจากประชาชนไม่ถึงร้อยละ 5 ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรค[3]

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ภายหลังการยุบรวมของพรรคเสรีธรรม กับพรรคไทยรักไทย นายสุเมธ ได้ย้ายไปเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคมหาชน และลงสมัคร ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดหนองคาย[4] แต่ก็ต้องแพ้ให้กับนายนิพนธ์ คนขยัน จากพรรคไทยรักไทย และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง ในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย[5] แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ผลงานโดดเด่นแก้ไข

สุเมธ พรมพันห่าว มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของประชาชน คือ การผลักดันการจัดตั้งศาลจังหวัดบึงกาฬ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย อำเภอบึงกาฬ[6] และการเสนอขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ในปี พ.ศ. 2537[7] แต่ในขณะนั้นยังไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากขัดข้องในข้อกฎหมาย[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]กรมการปกครอง
  2. มะเร็งตับคร่าสุเมธ พรหมพันห่าวอดีตส.ส.ดับ เก็บถาวร 2010-08-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจาก คมชัดลึก
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้ง ตอน...แบ่งเขตให้เลือกตั้งจังหวัดหนองคาย[ลิงก์เสีย]
  5. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 2[ลิงก์เสีย]
  6. มะเร็งตับคร่าชีวิต ”สุเมธ พรหมพันห่าว”อดีต ส.ส.หนองคาย เสียชีวิต ด้วยวัย 71 ปี พระราชทานเพลิงศพเสาร์ 10ก.ค. ล่าสุด สังกัดพรรค ภท.[ลิงก์เสีย]
  7. ครม.มีมติตั้ง "บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 แยกหนองคาย
  8. กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ร. เรื่อง ขอให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ของ นายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 25ก วันที่ 15 มิถุนายน 2537
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐