ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2 สมัย เป็นอดีตประธานศาลฎีกา

สุธรรม ภัทราคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้าเสมา รัตนมาลัย
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ถัดไปรัตน์ ศรีไกรวิน
ประธานศาลฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้าจินดา บุณยอาคม
ถัดไปวิกรม เมาลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 กันยายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต3 มกราคม พ.ศ. 2533 (72 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงชัดเจน ภัทราคม

ประวัติ

แก้

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2460 จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงชัดเจน ภัทราคม บุตรีพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ มีบุตร-ธิดา 5 คน

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2533 โดยมีงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยากรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

การทำงาน

แก้

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เป็นศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในเดือพฤศจิกายนของปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[1] และได้รับแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งในรัฐบาลต่อมา[2] จนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523[3]

ประสบการณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-07-05.
  2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๓๐, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔