สุธรรม ภัทราคม

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 2 สมัย เป็นอดีตประธานศาลฎีกา

ศาสตราจารย์พิเศษ
สุธรรม ภัทราคม
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า เสมา รัตนมาลัย
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
ถัดไป รัตน์ ศรีไกรวิน
ประธานศาลฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า จินดา บุณยอาคม
ถัดไป วิกรม เมาลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต 3 มกราคม พ.ศ. 2533 (72 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงชัดเจน ภัทราคม

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2460 จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงชัดเจน ภัทราคม บุตรีพระยาอุดรธานีศรีโขมสาครเขตต์ มีบุตร-ธิดา 5 คน

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2533 โดยมีงานพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยากรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2533

การทำงานแก้ไข

ศาสตราจารย์พิเศษ สุธรรม ภัทราคม เป็นศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2520 ต่อมาในเดือพฤศจิกายนของปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[1] และได้รับแต่งตั้งอีกวาระหนึ่งในรัฐบาลต่อมา[2] จนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523[3]

ประสบการณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข