สินิตย์ เลิศไกร

สินิตย์ เลิศไกร หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า สส. ดำ เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัย

สินิตย์ เลิศไกร
สินิตย์ ในปี พ.ศ. 2564
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
22​ มีนาคม​ พ.ศ.​ 2564 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ก่อนหน้าวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
ถัดไปนภินทร ศรีสรรพางค์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดำรงตำแหน่ง
6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (59 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2544—ปัจจุบัน)
คู่สมรสเยาวลักษณ์ จันทร์หุ่น (ไม่ได้จดทะเบียน)

ประวัติ

แก้

นายสินิตย์ เลิศไกร เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ที่ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1]เป็นบุตรของนายน่วม กับนางแอ่น เลิศไกร สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นประโยคมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[2]

การทำงาน

แก้

สินิตย์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในปี 2538 ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาในปี 2548, 2550, 2554

สินิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[3] ต่อในปี 2564 เมื่อนายถาวร เสนเนียม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากคำพิพากษาของศาล ส่งผลให้นายสินิตย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา [4]

สินิตย์ เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากบัญญัติ บรรทัดฐาน[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รู้จัก ว่าที่ รมช. 'สินิตย์ เลิศไกร' ปิดดีล 'สุราษฎร์' คอนเนคชั่น
  2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  3. “สินิตย์” ปชป.เขต 5 สุราษฎร์ฯ มั่นใจเสียงตอบรับ
  4. เปิดประวัติ‘สินิตย์ เลิศไกร’รัฐมนตรีป้ายแดงก.พาณิชย์ ส.ส.5 สมัยสุราษฎร์
  5. หอยใหญ่ต้องมี "สินิตย์" ต้องได้ เสียงจาก "โกหยัด"
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า สินิตย์ เลิศไกร ถัดไป
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิขย์ (ครม. 62)
(22​ มีนาคม​ พ.ศ.​ 2564 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566)
  นภินทร ศรีสรรพางค์