สินิตย์ เลิศไกร

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 5 สมัย

สินิตย์ เลิศไกร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22​ มีนาคม​ พ.ศ.​ 2564
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (57 ปี)
พรรค ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นายสินิตย์ เลิศไกร เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ที่ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1]เป็นบุตรของนายน่วม กับนางแอ่น เลิศไกร สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นประโยคมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรนครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[2]

การทำงานแก้ไข

สินิตย์ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ในปี 2538 ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาในปี 2548, 2550, 2554

สินิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 และต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[3] ต่อในปี 2564 เมื่อนายถาวร เสนเนียม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากคำพิพากษาของศาล ส่งผลให้นายสินิตย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา [4]

สินิตย์ เป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากบัญญัติ บรรทัดฐาน[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สินิตย์ เลิศไกร ถัดไป
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิขย์ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62
(22​ มีนาคม​ พ.ศ.​ 2564 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง