นภินทร ศรีสรรพางค์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นภินทร ศรีสรรพางค์ ม.ป.ช. ม.ว.ม. (เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2502) เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

นภินทร ศรีสรรพางค์
นภินทร ในปี พ.ศ. 2567
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 318 วัน)
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
สุชาติ ชมกลิ่น
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
รัฐมนตรีว่าการภูมิธรรม เวชยชัย
ก่อนหน้าสินิตย์ เลิศไกร
สมาชิกวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
22 มีนาคม พ.ศ. 2543 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
(5 ปี 364 วัน)
เขตเลือกตั้งราชบุรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
พรรคการเมืองภูมิใจไทย
ศิษย์เก่าโรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีพนักการเมือง นักธุรกิจ

ประวัติ

แก้

นภินทร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด และ ผู้ดำเนินงาน ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี (ศรีเมือง)[1]

นภินทร เป็นบุตรของนายน้อม ศรีสรรพางค์ อดีตผู้พิพากษา และนางเอกอนงค์ ศรีสรรพางค์

การศึกษา

แก้

การทำงาน

แก้

นภินทร เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี ในปี พ.ศ.2527-2531และเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2535-2538 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2543-2549 และเคยเป็นสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัด พรรคเพื่อไทย และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พิพัฒน์ รัชกิจประการ) ในปี พ.ศ.2566 เขาได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติ “นภินทร ศรีสรรพางค์” เจ้าของตลาดยักษ์ใหญ่ราชบุรี สู่ รมช.พาณิชย์ ยุค “เศรษฐา 1”
  2. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
ก่อนหน้า นภินทร ศรีสรรพางค์ ถัดไป
สินิตย์ เลิศไกร    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ครม. 63)

(1 กันยายน พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ