สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย (อังกฤษ: Byelorussian Soviet Socialist Republic; เบลารุส: Белару́ская Саве́цкая Сацыялісты́чная Рэспу́бліка; รัสเซีย: Белору́сская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) เป็นหนึ่งในสาธารณรัฐสิบห้าแห่งที่ประกอบกันเป็นสหภาพโซเวียต

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
เบียโลรัสเซีย
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка (เบลารุส)
Белорусская Советская Социалистическая Республика (รัสเซีย)

 

1920–1991
ธงชาติ (1951–1991) ตราแผ่นดิน (1981–1991)
เพลงชาติ
(1955–1991)
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย
ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียภายในสหภาพโซเวียต
เมืองหลวง สโมเลนสค์
มินสค์
ภาษา ภาษาเบลารุส ภาษารัสเซีย ภาษาโปแลนด์ และภาษายิดดิช
การปกครอง
เลขาธิการคณะกรรมการกลาง
 -  1920-1923 (คนแรก) วิลเกล์ม คโนรินช์
 -  1990-1991 (คนสุดท้าย) อะนาโตลี มาโลเฟเยฟ
ประมุขแห่งรัฐ
 -  1920-1924 (คนแรก) อะเลคซันดร์ เชียร์เวียคอฟ
 -  1990-1991 (คนสุดท้าย) เวียชาสเลา เคบิช
หัวหน้ารัฐบาล
 -  1920-1937 (คนแรก) อะเลคซันดร์ เชียร์เวียคอฟ
 -  1990-1991 (คนสุดท้าย) มีคาไล ดเซเมียนเซย์
สภานิติบัญญัติ ที่ประชุมใหญ่โซเวียต (1920-1938)
รัฐสภาโซเวียต (1938-1991)
ยุคประวัติศาสตร์ คริสต์ศตวรรษที่ 20
 -  ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยม 1 มกราคม 1919
 -  ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต 31 กรกฎาคม 1920
 -  เข้าร่วมสหภาพโซเวียต 30 ธันวาคม 1922
 -  การผนวกเบลารุสตะวันตก 15 พฤศจิกายน 1939
 -  สมาชิกภาพในสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 1945
 -  ข้อตกลงเบลาเวจา 25 ธันวาคม 1991
 -  เอกราช 26 ธันวาคม 1991
พื้นที่
 -  สำมะโน ค.ศ. 1989 207,600 ตร.กม. (80,155 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  สำมะโน ค.ศ. 1989 ประมาณการ 10,199,709 
     ความหนาแน่น 49.1 คน/ตร.กม.  (127.3 คน/ตารางไมล์)
รหัสโทรศัพท์ +7 015/016/017/02

ประวัต​ิแก้ไข

หลังการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนเบลารุสเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1918 กลุ่มบอลเชวิคจากสหภาพโซเวียตได้เข้ายึดครองดินแดนเบลารุสและประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยมเบียโลรัสเซีย (Socialist Soviet Republic of Byelorussia) ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1919 ต่อมาสาธารณรัฐแห่งนี้ถูกยุบและแยกพื้นที่ไปรวมกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบลารุส แต่ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1920 โดยใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย"

สาธารณรัฐสังคมนิยมเบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1922 ร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน, สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเชีย และสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย เบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐหลายแห่งในสหภาพโซเวียตที่ถูกเยอรมนีนาซียึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1945 ร่วมกับชาติอื่น ๆ รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนและสหภาพโซเวียตอีกด้วย จุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียมาถึงในปี ค.ศ. 1991 เมื่อสาธารณรัฐแห่งนี้กลายเป็นรัฐเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐเบลารุส