ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย เป็นธงที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) จนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีลักษณะดังความที่บรรยายในประกาศแบบธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย ลงวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1951 มีดังนี้

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย
(เบียโลรัสเซีย / เบลารุส)
ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย
การใช้Historical
สัดส่วนธง1:2[1]
ประกาศใช้25 ธันวาคม ค.ศ. 1951
ลักษณะธงนี้มีแถบยาวสองแถบ แถบบนสีแดง (กว้าง 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง) แถบล่างสีเขียว (กว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง) มีรูปค้อนเคียวและดาวแดงขอบสีทองที่มุมบนด้านติดคันธงของแถบสีแดง มีลายอาทิตย์อุทัยประดับไว้ที่ด้านติดคันธง.
ออกแบบโดยมิคาฮิล กุสเยฟ
Бел-чырвона-белы сцяг ("ธงขาว-แดง-ขาว")
สาธารณรัฐประชาชนเบลารุส พ.ศ. 2461/
สาธารณรัฐเบลารุส (พ.ศ. 2534-2538)
การใช้Historical
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้19 กันยายน ค.ศ. 1991
ลักษณะธงแถบยาวแบ่งตามแนวนอน สีขาว-แดง-ขาว
ออกแบบโดยKłaŭdzi Duž-Dušeŭski

ธงนี้มีแถบยาวสองแถบ แถบบนสีแดง (กว้าง 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง) แถบล่างสีเขียว (กว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง) มีรูปค้อนเคียวและดาวแดงขอบสีทองที่มุมบนด้านติดคันธงของแถบสีแดง มีลายอาทิตย์อุทัยประดับไว้ที่ด้านติดคันธง (สีขาวบนพื้นแดง) ความกว้างของรูปดังกล่าวเท่ากับ 1 ใน 9 ส่วนของความยาวธง

อนึ่ง แบบของธงนี้ ซึ่งไม่มีรูปค้อนเคียวและดาวแดงปรากฏอยู่ ได้ถูกนำมาใช้เป็นแบบของธงชาติเบลารุสในปัจจุบัน

ความหมายของลายอาทิตย์อุทัย

แก้

ลวดลายดังกล่าวนี้มีชื่อว่า "ลายอาทิตย์อุทัย" ("The Rising Sun") ออกแบบเมื่อปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) โดยชาวนาสตรีชื่อ มาโทรนา มาเกวิช (Matrona Markyevich) แห่งหมู่บ้านคาสต์ซิลลิชชา (Kastsilishcha) ในภูมิภาคเซนนิน (Sennin region)

 
ลายอาทิตย์อุทัย (ลวดลายประจำชาติเบียโลรัสเซีย)

โทนสี

แก้
  แดง เขียว ขาว ทอง
RGB 205/0/0 0/153/51 255/255/255 255/217/0
เลขฐานสิบหก #CD0000 #009933 #FFFFFF #FFD900
CMYK 0/100/100/20 100/0/67/40 0/0/0/0 0/15/100/0
แพนโทน (โดยประมาณ) 3546 C 355 XGC P 75-1 U Medium Yellow C

ประวัติธงแบบก่อนหน้าในยุคสหภาพโซเวียต

แก้

นับตั้งแต่การปฏิวัติในเบลารุสเป็นต้นมาจนถึงก่อนปี ค.ศ. 1951 มีการใช้ธงหลายแบบเป็นธงชาติของเบียโลรัสเซียโซเวียต แบบแรกสุดนั้นมีลักษณะเป็นธงแดงเกลี้ยง ใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นยุคที่เบลารุสยังรวมอยู่กับลิทัวเนีย และใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบียโลรัสเซีย หลังจากนั้นเมื่อมีการจัดการปกครองใหม่ โดยแยกเบลารุสออกมาเป็นสาธารณรัฐโซเวียตของตนเองในปีเดียวกัน อักษรย่อเขียนด้วยอักษรซีริลลิก ССРБ (SSRB) สีทอง จึงถูกเพิ่มเข้ามาที่ส่วนมุมบนด้านคันธง หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1937 ได้มีการเปลี่ยนแบบอักษรของตัวอักษรย่อเสียใหม่ ทั้งข้อความอักษรย่อยังเปลี่ยนเป็น БССР (BSSR) และมีการเพิ่มรูปค้อนเคียวไว้ที่เหนืออักษรย่อด้วย ในช่วงทศวรรษที่ 1940 รูปค้อนเคียวได้ถูกยกออกไปเสีย และเพิ่มกรอบสี่เหลี่ยมสีทองล้อมอักษรย่อที่ส่วนมุมบนด้านคันธง โดยยังคงข้อความไว้เช่นเดิม แบบธงดังกล่าวนี้คือธงแบบสุดท้าย ก่อนที่จะมีการใช้ธงใหม่ในปี ค.ศ. 1951

พัฒนาการ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "STB 911–2008: National Flag of the Republic of Belarus. Technical Specifications" (ภาษารัสเซีย). State Committee for Standardization of the Republic of Belarus. 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-07. สืบค้นเมื่อ 2010-08-05.
  • Басаў А. Н., Куркоў І. М., Флагі Беларусі ўчора і сёння / Пер. А. Н. Найдовіч. – Мн.: Полымя, 1994. ISBN 5-345-00730-6

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้