สงครามไครเมีย

สงครามไครเมีย (อังกฤษ: Crimean War, ตุลาคม ค.ศ. 1853 – กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1856)[7][8] เป็นสงครามระหว่างจักรวรรดิรัสเซียฝ่ายหนึ่ง กับพันธมิตรอันประกอบด้วยจักรวรรดิฝรั่งเศส จักรวรรดิอังกฤษ จักรวรรดิออตโตมัน และราชอาณาจักรซาร์ดิเนียอีกฝ่ายหนึ่ง สงครามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอันยาวนานระหว่างมหาอำนาจยุโรปเพื่อมีอิทธิพลเหนือดินแดนของออตโตมันที่เสื่อมอำนาจลง สงครามส่วนใหญ่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไครเมีย แต่ยังมีการทัพขนาดเล็กในอนาโตเลียตะวันตก คอเคซัส ทะเลบอลติก มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลขาว

สงครามไครเมีย
Panorama dentro.JPG
ภาพวาดพาโนรามา The Siege of Sevastopol (1904)
วันที่ตุลาคม ค.ศ. 1853 – กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1856
สถานที่คาบสมุทรไครเมีย, คอเคซัส, คาบสมุทรบอลข่าน, ทะเลดำ, ทะเลบอลติก, ทะเลขาว, ตะวันออกไกล
ผล ฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ, สนธิสัญญาปารีส
คู่สงคราม
 จักรวรรดิรัสเซีย
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
กำลัง
รวม: 1,000,000
 • Flag of France จักรวรรดิฝรั่งเศส 400,000 นาย
 • จักรวรรดิออตโตมัน จักรวรรดิออตโตมัน 300,000 นาย
 • สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร 250,000 นาย
 • พีดมอนต์-ซาร์ดิเนีย ซาร์ดีเนีย 15,000 นาย
 • War flag of the German Confederation กองทหารเยอรมัน 4,250 นาย
 • Flag of Switzerland กองทหารสวิส 2,200 นาย
 • Modern flag of Italy 2,000 Italian legion
 • Modern flag of Poland กองทหารโปแลนด์ 1,500 นาย
รวม: 720,000
 • จักรวรรดิรัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย 700,000 นาย[1]
 • Flag of the First Bulgarian Legion, 1862 กองทหารบัลแกเรีย 3,000 นาย
 • ราชรัฐมอนเตเนโกร กองทหารเซอร์เบีย-มอนเตเนโกร 2,000 นาย
 • ราชอาณาจักรกรีซ กองทหารกรีก 1,000 นาย
ความสูญเสีย

รวม: เสียชีวิต 300,000–375,000 นาย[2]

 จักรวรรดิออตโตมัน
รวมเสียชีวิตประมาณ 175,300 นาย[1]

ฝรั่งเศส
รวมเสียชีวิต 95,000 นาย[2] แบ่งเป็น:
10,240 นายเสียชีวิตในสนามรบ;
20,000 นายเสียชีวิตจากบาดแผล;
c. 60,000 นายเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ

 สหราชอาณาจักร
รวมเสียชีวิต 21,097 นาย แบ่งเป็น:
2,755 นายเสียชีวิตในสนามรบ;
2,019 นายเสียชีวิตจากบาดแผล;
16,323 นายเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ

 ซาร์ดีเนีย
รวมเสียชีวิต 2,050 นาย[3]
รวมเสียชีวิตประมาณ 50,000 นาย[4]
รวม: เสียชีวิต 220,000–530,000 นาย[5]:
80,000 นายเสียชีวิตในสนามรบ
40,000 นายเสียชีวิตจากบาดแผล
100,000 นายเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ[6]

สงครามไครเมียเป็นที่รู้จักกันเนื่องด้วยข้อผิดพลาดทางพลาธิการและยุทธวิธีระหว่างการทัพทางบกของทั้งสองฝ่าย ส่วนกองทัพเรือนั้น การทัพฝ่ายสัมพันธมิตรประสบความสำเร็จในการทำลายเรือส่วนใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำ แม้กระนั้น บางครั้งสงครามดังกล่าวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสงคราม "สมัยใหม่" ครั้งแรก ๆ เพราะมัน "ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นทางสงครามในอนาคต" ซึ่งรวมไปถึงการใช้ทางรถไฟและโทรเลขในทางยุทธวิธีเป็นครั้งแรกด้วย[9] นอกจากนี้ สงครามดังกล่าวยังมีชื่อเสียงจากผลงานของฟลอเรนซ์ ไนติงเกลและแมรี ซีโคล ผู้บุกเบิกการประกอบกิจพยาบาลขณะให้การดูแลทหารอังกฤษที่ได้รับบาดเจ็บ[10]

สงครามไครเมียเป็นหนึ่งในสงครามครั้งแรก ๆ ที่มีการบันทึกอย่างกว้างขวาง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและภาพถ่าย ที่โดดเด่นเป็นผลงานของวิลเลียม รัสเซลล์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ และโรเจอร์ เฟนตัน ตามลำดับ ข่าวส่งถึงอังกฤษจากไครเมียเป็นครั้งแรกที่สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของสงครามแบบวันต่อวัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 Военная Энциклопедия, М., Воениздат 1999, т.4, стр.315
 2. 2.0 2.1 Napoleon III, Pierre Milza, Perrin edition, 2004
 3. John Sweetman, Crimean War, Essential Histories 2, Osprey Publishing, 2001, ISBN 1-84176-186-9, p.89
 4. Clive Pointing, The Crimean War: The Truth Behind the Myth, Chatto & Windus, London, 2004, ISBN 0-7011-7390-4, p.344
 5. Clodfelter 2017, p. 180.
 6. Зайончковский А. М. Восточная война 1853—1856. СПб:Полигон, 2002
 7. Kinglake (1863:354)
 8. Sweetman (2001:7)
 9. Royle. Preface
 10. Oxford Dictionary of National Biography.