เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ (อังกฤษ: killed in action หรือ KIA หรือ K. I. A) เป็นการจัดระดับของความสูญเสียระหว่างการรบ หมายความว่า เป็นการตายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของฝ่ายศัตรู หรือโดย "การยิงพวกเดียวกัน (Friendly fire)" ระหว่างการรบ แต่การตายในการรบไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเสียชีวิตด้วยอาวุธ เพียงแต่เป็นการกระทำของฝ่ายศัตรู การตายในการรบไม่รวมถึงสาเหตุอย่างเช่น อุบัติเหตุการขับรถ หรือการก่อการร้าย เป็นต้น การตายในการรบสามารถใช้ได้กับทั้งทหารบกในแนวหน้า ทหารเรือ ทหารอากาศ รวมไปถึงทหารกองหนุนด้วย

หลุมฝังศพทหารปืนกลอเมริกันระหว่างยุทธการแห่งนอร์มังดี
สุสานหาดโอมาฮาในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส

นอกจากนั้น การจัดระดับดังกล่าวยังหมายถึง เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บ (อังกฤษ: died of wounds; DOW) อันหมายถึงผู้ที่รอดชีวิตไปจนถึงสถานรักษาพยาบาล แต่ว่านักประวัติศาสตร์และนักการทหารใช้คำย่อแตกต่างกัน

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้