วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง/คดี/Jungide/หลักฐาน

หน้าคดีหลัก (พูดคุย) — หลักฐาน (พูดคุย) — ห้องประชุม (พูดคุย) — คำวินิจฉัยที่เสนอ (พูดคุย)

ผู้เขียนใดอาจเพิ่มหลักฐานเข้ามาในหน้านี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องในข้อพิพาทนี้ คุณต้องยื่นหลักฐานในส่วนของคุณเอง ผู้เขียนที่เปลี่ยนหลักฐานของผู้ใช้อื่นอาจถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือน หากคุณมีความกังวลหรือคัดค้านหลักฐานของผู้ใช้อื่น ให้ติดต่อคณะอนุญาโตตุลาการทางอีเมลหรือในหน้าอภิปราย การยื่นที่ละเอียดแต่สั้นกระชับจะเป็นประโยชน์แก่คณะอนุญาโตตุลาการมากกว่า หน้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อส่งการสะท้อนกระบวนการการอนุญาโตตุลาการ วิกิพีเดียโดยรวม หรือประเด็นกว้างและไม่เกี่ยวข้องอื่น หากคุณเสนอเนื้อหาดังกล่าวมาในหน้านี้ โปรดคาดหมายว่าจะถูกเพิกเฉย อาจเปิดการอภิปรายทั่วไปของคดีใน หน้าพูดคุย คุณต้องมุ่งประเด็นต่อประเด็นที่สำคัญของข้อพิพาทและยื่นผลต่างซุ่งอาจแสดงสภาพของข้อพิพาทหรือที่จะเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการในการพิจารณา

คุณต้องใช้รูปแบบที่กำหนดในหลักฐานของคุณ หลักฐานควรมีลิงก์ไปผลต่างหน้าที่กำลังกล่าวถึงแท้จริง หรือในส่วนสั้นของหน้า ลิงก์ไปหน้าถือว่าไม่เพียงพอ อย่าลิงก์ไปประวัติหน้า เรื่องที่ผู้ใช้เขียน หรือปูมสำหรับปฏิบัติการทั้งหมดของผู้ใช้ (เพราะเปลี่ยนแปลงตามเวลา) แม้ลิงก์ไปปูมสำหรับบทความเฉพาะหรือปูมการบล็อกเฉพาะเหมาะสม โปรดทำให้แน่ใจว่าลิงก์ส่วนหน้าใด ๆ เป็นลิงก์ถาวร

คณะอนุญาโตตุลาการคาดหมายว่าคุณโต้แย้งกับการยื่นหลักฐานอื่นในส่วนของคุณเอง และสำหรับการโต้แย้งนั้น ให้อธิบายว่าหลักฐานที่กำลังกล่าวถึงนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรหรือทำไม อย่าแก้เผ็ดกันในหน้านี้ อนญาโตตุลาการอาจพิจารณาหลักฐานและการแสดงข้อความอื่นที่ /ห้องประชุม ซึ่งเปิดรับความเห็นจากคู่กรณี อนุญาโตตุลาการและผู้อื่น หลักได้มาซึ่งหลักการที่เสนอ การไต่สวนข้อเท็จจริงหรือทางแก้แล้ว อนุญาโตตุลาการจะออกเสียงลงมติที่ /คำวินิจฉัยที่เสนอ เฉพาะอนุญาโตตุลาการ (และนายทะเบียน เมื่อจำเป็นต้องขอความกระจ่างมติ) อาจแก้ไขหน้าคำวินิจฉัยที่เสนอ

หลักฐานที่เสนอโดย V(g) (ชื่อเดิม G(x))

แก้

ผู้ใช้ Jungide เหมารวมไอพีว่าเป็นการก่อกวน

แก้

ตามที่ผมประกาศไว้ในหน้าพูดคุยของคดีว่าผมมีส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียที่ว่ามาจากการแก้ไขที่ 5587578 และการแก้ไขอื่น ๆ ในการแก้ไขนี้ ไอพีที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ก่อกวนต่อเนื่องพยายามก่อกวนและให้ร้ายผู้ใช้อีกคนหนึ่งที่กำลังแก้ไขบทความนี้อยู่ ผู้ถูกกล่าวหาทำการย้อนกลับการก่อกวน แต่การย้อนกลับไปชนกับการย้อนกลับของอีกผู้ใช้หนึ่งซึ่งผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนเดียวกับ G(x) การย้อนกลับชนกันนี้แม้จะทำให้ชื่อเรี่องที่ผิดเพี้ยนที่ผู้ใช้คนที่กำลังแก้ไข (S) กลับมา แต่การย้อนชนกันเป็นการย้อนโดยอาศัยเจตนาดี ไม่ได้ประสงค์จะให้มีความผิดพลาด แม้หากจะมีความผิดพลาด การแก้ไขเดิมก่อนที่ G(x) จะย้อนก็ไม่ได้มีการลบอ้างอิงออก (แต่ลิงก์ภายนอกบางอย่างไม่เหมาะสมกับวิกิพีเดียจริง)

ในประวัติที่ปรากฎในหน้าพูดคุยของผู้ใช้เช่นว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวหาว่าไอพีที่ G(x) ใช้เป็นคนจำพวกเดียวกับสุขพินธุ แม้มีความพยายามชี้แจง แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ฟังและยังเตือนไอพีดังกล่าวอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งไอพีดังกล่าวต้องล็อกอินเพื่อบันทึกการแก้ไขในระบบ CheckUser เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ความปรากฎว่าหลังจากนั้นไอพีที่ก่อกวนต่อเนื่องตัวจริงกลับไม่ถูกตักเตือนใด ๆ --V(g) (พูดคุย) 20:37, 1 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

หลักฐานที่เสนอโดย Mopza

แก้

ประวัติการแก้ไขส่วนใหญ่มีแต่การย้อนการแก้ไข

แก้

เมื่อผมตรวจสอบประวัติการแก้ไขของ Jungide แล้ว ปรากฎว่า การแก้ไข 1,000 ครั้งล่าสุด เป็นการย้อนการแก้ไขมากถึง 600 ครั้ง (นับถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557) ซึ่งเป็นจำนวนการย้อนที่มากกว่าผู้ใช้ทั่วๆ ไปประมาณ 10-20 เท่าเลยทีเดียว หรือเทียบได้กับผู้ดูแลระบบย้อนการแก้ไขประมาณ 5-6 เท่า อย่างไรก็ดี การย้อนการแก้ไขหลายครั้งเป็นการย้อนการก่อกวนของผู้ใช้อื่นๆ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็นการย้อนการแก้ไขในส่วนของบทความที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนญี่ปุ่น หรืออนิเมะ ซึ่งเป็นประเภทบทความที่ Jungide ถนัด เป็นการย้อนการแก้ไขแบบกลับไปกลับมาหลายบทความ จนบางครั้งเกิดเป็นสงครามการแก้ไข เช่นในหน้า พริตตี้เคียว ‎‎ซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่า ข้อมูลที่เพิ่มหรือลบออกไปถูกต้องหรือไม่ คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตัดสิน เพราะผมเองไม่เชี่ยวชาญด้านนี้มากนัก

การต่อว่าผู้ใช้อื่นในช่องคำอธิบายอย่างย่อ

แก้

นอกจากนี้ การแก้ไขบางครั้ง ยังมีการเขียนต่อว่าผู้ใช้อื่นในช่อง "คำอธิบายอย่างย่อ" ซึ่งขัดกับหลักการ อย่าว่าร้ายผู้อื่น อย่างชัดแจ้ง อย่างเช่น การแก้ไขที่ 5325573 ในหน้า แฮปปิเนสชาร์จ พรีเคียว! ซึ่งเขียนว่า "ย้อนพวกบ้าเว็บทางการจนเกินไป (หัดไปดูคลิปเพลงOPเสียบ้าง พวกดัดจริตไม่เขียนภาษาไทย" หรือ การแก้ไขที่ 5659098 ในหน้า พริตตี้เคียว ซึ่งเขียนว่า "หยุดดมกาวเถอะ" หรือแม้กระทั่งการใช้คำว่า "ไร้ซึ่งจิตสำนึก" หรือในทำนองเดียวกันนี้ในช่องคำอธิบายอย่างย่อในหน้าพูดคุยของผู้ใช้ที่เป็นไอพี เช่นในหน้า คุยกับผู้ใช้:49.48.116.249 ‎และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งสร้างความไม่พอใจกับผู้ใช้ที่เข้ามาแก้ไขต่อๆ มา --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 20:46, 1 พฤศจิกายน 2557 (ICT)


หลักฐานที่เสนอโดย User:Ans

แก้

ผู้ใช้ Jungide เหมารวมไอพีว่าเป็นการก่อกวน

แก้

ผู้ใช้ Jungide ยังคงพฤติกรรมเดิม ดังหลักฐานต่อไปนี้,

--Ans (พูดคุย) 22:55, 7 ตุลาคม 2558 (ICT)