วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง/คดี/Jungide/ห้องประชุม

หน้าคดีหลัก (พูดคุย) — หลักฐาน (พูดคุย) — ห้องประชุม (พูดคุย) — คำวินิจฉัยที่เสนอ (พูดคุย)

ความมุ่งหมายของห้องประชุม: ห้องประชุมคดีมีเพื่อให้คู่กรณี สมาชิกชุมชนอื่นที่สนใจ และสมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการสามารถโพสต์ส่วนประกอบของคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดเพื่อให้ผู้อื่นทบทวนและออกความเห็น องค์ประกอบที่เสนอที่นี่อาจเป็นหลักการทั่วไปของนโยบายวิกิพีเดียและกระบวนพิจารณา การไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท ทางแก้เพื่อระงับข้อพิพาท และการจัดการสำหรับการบังคับใช้ทางแก้ มีข้อเสนอสี่ประเภทที่รวมอยู่ในคำวินิจฉัยสุดท้ายของคณะฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำหรับวิเคราะห์ /หลักฐาน และสำหรับการอภิปรายทั่วไปของคดี ผู้ใช้ใดอาจแก้ไขหน้าห้องประชุมนี้ได้ โปรดเซ็นชื่อทุกโพสต์และข้อเสนอ อนุญาโตตุลาการจะนำองค์ประกอบที่ต้องการเสนอให้รวมเข้าในคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในหน้า /คำวินิจฉัยที่เสนอ มีเพียงอนุญาโตตุลาการและนายทะเบียนที่อาจแก้ไขหน้านั้นได้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน ขอความกระจ่างตลอดจนความมุ่งหมายการนำไปปฏิบัติ

พฤติกรรมในหน้านี้: หน้าคดีการอนุญาโตตุลาการมีเพื่อสนับสนุนคณะอนุญาโตตุลาการในการได้มาซึ่งคำวินิจฉัยที่เที่ยงธรรมและทราบทั่วกัน คุณต้องประพฤติด้วยมารยาทอันเหมาะสมระหว่างคดี แม้มักต้องมีการประกาศการร้องทุกข์ระหว่างคดี แต่คาดหมายว่าคุณเปิดเผยโดยไม่จำเป็นต้องหยาบคายหรือเป็นปรปักษ์ และสนองต่อข้อกล่าวหาต่อคุณอย่างใจเย็น การกล่าวหาการประพฤติมิชอบที่โพสต์ในคดีนี้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานชัดเจน (มิฉะนั้นไม่ควรกล่าวหาเลย) ผู้เขียนที่ประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างคดีอาจถูกอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนบังคับโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า โดยห้ามเข้าร่วมในคดีอีก หรือถูกบล็อกโดยสิ้นเชิง การโจมตีต่อบุคคลต่อผู้ใช้ ซึ่งรวมอนุญาโตตุลาการหรือนายทะเบียนจะถูกบังคับ คณะอนุญาโตตุลาการยังอาจพฤติกรรมระหว่างคดีในการได้มาซึ่งคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดด้วย

ญัตติและคำร้องของคู่กรณี

แก้

แม่แบบ

แก้

1)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

3)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


คำสั่งห้ามชั่วคราวที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

3)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

4)

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

คำถามต่อคู่กรณี

แก้
อนุญาโตตุลาการอาจถามคำถามคู่กรณีในส่วนนี้
  1. ขอรบกวนให้ทางผู้ร้องแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร เช่น ขอป้องกันบทความ หรือห้ามผู้ใช้นี้เขียนบทความในกลุ่มนี้ หรือ ฯลฯ เป็นคำขอท้ายคำร้อง ทาง คอต. จะได้นำมาพิจารณาค่ะ --Tinuviel | talk 19:52, 1 พฤศจิกายน 2557 (ICT)

คำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดที่เสนอ

แก้

ข้อเสนอโดย ผู้ใช้:ตัวอย่าง

แก้

หลักการที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


การไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

ทางแก้ที่เสนอ

แก้

หมายเหตุ: ทางแก้ทั้งหมดที่อ้างระยะเวลา ตัวอย่างเช่น แบน X เดือน หรือคุมประพฤติการย้อน Y เดือนมีผลพร้อมกันเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

การบังคับใช้ที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


ข้อเสนอโดย ผู้ใช้:ตัวอย่าง2

แก้

หลักการที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


การไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

ทางแก้ที่เสนอ

แก้

หมายเหตุ: ทางแก้ทั้งหมดที่อ้างระยะเวลา ตัวอย่างเช่น แบน X เดือน หรือคุมประพฤติการย้อน Y เดือนมีผลพร้อมกันเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

การบังคับใช้ที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


ข้อเสนอโดย ผู้ใช้:ตัวอย่าง3

แก้

หลักการที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:


การไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

ทางแก้ที่เสนอ

แก้

หมายเหตุ: ทางแก้ทั้งหมดที่อ้างระยะเวลา ตัวอย่างเช่น แบน X เดือน หรือคุมประพฤติการย้อน Y เดือนมีผลพร้อมกันเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

การบังคับใช้ที่เสนอ

แก้

แม่แบบ

แก้

1) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้

2) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

การวิเคราะห์หลักฐาน

แก้

ให้นำรายการหลักฐาน (พร้อมผลต่าง) และการวิเคราะห์ในรายละเอียดมาไว้ที่นี่

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

แม่แบบ

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น:

การอภิปรายทั่วไป

แก้
ความเห็นโดยอนุญาโตตุลาการ:
เริ่มเลยแล้วกันนะครับ ผู้ใช้ Jungide ท่าน ๆ ก็ทราบกันดีว่า(ค่อนข้าง)หวงบทความที่ตนเขียน เป็นตั้งแต่สมัยที่เข้ามาเขียนใหม่ ๆ ก็ยอมรับนะว่าสร้างผลงานไว้มากมาย บทความที่เริ่มเขียนส่วนใหญ่เป็นพวกเซนไต คาเมนไรเดอร์ พวกยอดมนุษย์ทั้งหลายแหล่ แต่ทีนี้ด้วยนิสัยส่วนตัวก็มีการใช้ถ้อยคำที่อาจดูรุนแรง เวลาพูดกับคนอื่นที่มาแก้บทความของเขา และมักจะลงเอยด้วยการไม่ยอมรับ ถึงขั้นว่าไม่ยอมรับนโยบายวิกิพีเดียกันเลยทีเดียว เคยเชิญให้ออกไปตั้งวิกิเองก็ไม่ไปครับ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีทีท่าว่าจะอ่อนลงบ้าง ช่วยจัดการการก่อกวนจริง ๆ ได้ จนผมได้ให้ดาวเกียรติยศป้องกันการก่อกวนให้อันหนึ่ง แต่เสียอยู่อย่างคือ การไม่ไว้ใจไอพีนิรนาม ซึ่งช่วงนั้นมีผู้ก่อกวนตัวใหญ่ ๆ เข้ามาป่วนพอดี ทำให้การไม่ไว้ใจไอพีนิรนามยิ่งทวีขึ้น เหมาว่าเป็นหุ่นเชิดไปหมด ล่าสุดเลยพบแต่ การล็อกอินเข้ามาย้อนบทความต่าง ๆ ซึ่งผมจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าสิ่งที่ย้อนมันเป็นการแก้ไขที่ก่อกวน ทีนี้การแก้ไขที่มีเจตนาดีก็ถูกย้อนตามไปด้วย (ก็คือไม่ได้ตรวจก่อนนั่นแหละ) และผมก็เห็นหลายครั้งหลายครา จนต้องเข้าไปแก้ไขคั่นกลางในทำนองว่า ตรงนี้ผมตรวจแล้วนะไม่ใช่การก่อกวน นั่นแหละครับถึงจะหยุด ผู้ใช้ที่เป็นคู่กรณีนั้นอาจจะมีมากกว่าตามที่มาฟ้อง ถ้าไปดูประวัติของหน้าพูดคุยของ Jungide จะเห็นเยอะเลยครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยปะทะคารมกับ Jungide แต่เพื่อไม่ให้ต่อความยาวสาวความยืด ผมก็เลยหยุดให้เขาชนะไปคนเดียว มาถึงขั้นนี้มีคนร้องเรียนในระดับ คอต. หากอีกสองท่านอยากเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย ก็โปรดเตรียมพร้อมด้วยครับ สำหรับผมจะคอยดูอยู่ห่าง ๆ เพราะเคยชี้แจง Jungide ไปหลายรอบแล้ว เขาคงจะเบื่อขี้หน้าผมเต็มทนละ เดี๋ยวจะมาช่วยตัดสินในตอนท้าย ๆ --Octra Bond 15:14, 31 ตุลาคม 2557 (ICT)
ความเห็นโดยคู่กรณี:
ความเห็นโดยผู้อื่น: