คุยเรื่องวิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ

หน้านี้สำหรับอภิปรายประกาศเป็นทางการโดยคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการแถลงเรื่องเจาะจงของประกาศ

อภิปรายข้างนอก แก้

ที่จริงควรอภิปรายข้างนอกก่อนแล้วค่อยโพสต์ลงหน้านี้ครับ เวลามีผู้ไม่เกี่ยวข้องโพสต์เข้ามาจะได้ไม่มีกฎห้าม --Horus | พูดคุย 16:36, 14 มกราคม 2555 (ICT)

คุณ Horus อาจหมายความว่า ให้ คอต. มาคุยกันให้รู้เรื่องในหน้า คุยเรื่องวิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ ก่อน ค่อยประกาศเรื่องราวอย่างเป็นทางการใน วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ โดยหลักการถูกต้องและสมควรดีครับ แต่หลายๆ เรื่องเรานึกว่าง่ายและไม่ซับซ้อน จึงเริ่มกันที่หน้า notice board เลย นึกว่าลงคะแนน 5 เสียงเป็นอันเสร็จ แต่บางทีก็เกิดมีประเด็นลากยาวได้ จะถอนออกจากหน้า notice board ก็กระไรอยู่ จึงเกิดความขลุกขลักต้องโพสต์กลับไปมาระหว่างหน้าพูดคุยและหน้า notice board หลัก
  1. การโพสต์ในหน้า notice board มีข้อดีคือ มี visibility ที่ คอต. ทุกคนจะได้เห็นได้ง่ายและจะได้รีบลงคะแนน ข้อเสียคือคนภายนอกไม่อาจมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
  2. การโพสต์ในหน้าพูดคุย มีข้อดีคือ ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ลดความซับซ้อนในหน้าหลัก แต่ คอต. อาจจะทำงานช้าลงหรือหลงลืมบางประเด็นไป ถ้าหน้าพูดคุยยาวมากและไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ

--taweethaも 03:41, 17 มกราคม 2555 (ICT)

รบกวนใช้ตัวย่อ คอต. อย่าใช้ อตก. ครับ ฟังแล้วเหมือนตลาดสดทุกที --octahedron80 13:18, 17 มกราคม 2555 (ICT)

รับทราบ/แก้ไขแล้วครับ --taweethaも 13:46, 17 มกราคม 2555 (ICT)
ผมดูจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษครับ ผมว่าเขาทำตรงกับวัตถุประสงค์ของกระดาน'ประกาศ'จริง ๆ ครับ --Horus | พูดคุย 19:30, 20 มกราคม 2555 (ICT)

รับทราบครับ เสนอเป็นไอเดียว่าถ้าหากมีประเด็น ให้ทำลิงก์ออกไปหน้าข้างนอกจากหน้าประกาศแทน และบอกว่าเรื่องนั้นอยู่ในขั้นใด/เมื่อวันที่เท่าใด เพราะ คอต. เฝ้าดูเฉพาะหน้าประกาศอยู่ หากมีเรื่องอะไรก็ต้องแก้ไขหน้านี้เพื่อให้ คอต. เข้ามาดูครับ --taweethaも 20:47, 20 มกราคม 2555 (ICT)

ขอเก็บประกาศเก่าไว้ด้วยครับ อย่างเรื่องนายทะเบียน --Horus | พูดคุย 09:44, 21 มกราคม 2555 (ICT)

เสนอว่าประกาศใหม่ไว้บนสุด ประกาศเก่าก็เก็บเข้ากรุด้วยวิธีปกติที่เก็บประวัติผู้เขียน --taweethaも 10:26, 21 มกราคม 2555 (ICT)

เหมาะครับ --Horus | พูดคุย 10:31, 21 มกราคม 2555 (ICT)
  สำเร็จ เข้าท่าแล้ว เมื่อสองหัวข้อที่อภิปรายค้างอยู่ในประกาศหมดไป ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย --taweethaも 15:05, 21 มกราคม 2555 (ICT)

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ แก้

ด้วยขณะนี้ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ของวิกิพีเดีย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบว่าด้วยการมีผู้ตรวจสอบอย่างน้อยสองคนขึ้นไป ผมได้ทาบทามคุณ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) และผู้ถูกทาบทามให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้แล้ว (ข้อความตอบรับการเสนอชื่อ) จึงขอแจ้งมายังเลขานุการ คอต.และ คอต. โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการเสนอชื่อในครั้งนี้ด้วยครับ @Horus: @Octahedron80: เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผู้ใช้สามารถเดินต่อไปได้ ในโอกาสนี้หากมีผู้ใช้ท่านอื่นมีความเหมาะสมก้ขอให้ทาบทามและเสนอต่อไป --Sasakubo1717 (พูดคุย) 18:00, 24 มกราคม 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "คณะอนุญาโตตุลาการ/กระดานประกาศ"