คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ

การยกร่าง

แก้

หน้านี้รวมเอาหน้า en:Wikipedia:Arbitration และ en:Wikipedia:Arbitration Committee ไว้ด้วยกัน เพราะในไทย ขาดกำลังพล แบบที่นับหัวคนได้เลย จึงไม่อาจแยกเป็นแผนก ๆ ฝ่าย ๆ ทีม ๆ บลา ๆ ๆ เหมือนอังกฤษเขาได้ ถ้าแยกเป็นสองหน้า เนื้อหาจะน้อย โหรงเหรง และเสียเวลาไปมาหลายหน้าได้ครับ

เพราะขาดกำลังพลเช่นนั้น ผมจึงตัดหลายส่วนออกมาก เช่น แผนกต่าง ๆ ใน คอต. และ ฝ่ายช่วยเหลือภายใน (ผมแปลไว้บางส่วน แล้วซ่อนไว้ในหน้าหลักนั้นอยู่)

ผมเหลือสำนักทะเบียนไว้ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่า จะมีใครมารับหน้าที่ (คอต. เอง ผมก็คาดเดาได้เหมือนกันครับว่า คงมีแต่คนเดิม ๆ คนเก่าคนแก่อะไรทำนองนี้ ก็คนมันน้อยจริง ๆ อะนะ)

คุณสามารถแก้ไขหน้าหลักได้ทุกเมื่อ ทุกจุด ไม่ต้องบอกผมครับ

--Aristitleism 14:48, 15 ตุลาคม 2554 (ICT)

ประวัติการอภิปราย/ประกาศให้ชุมชนรับทราบอยู่ที่ วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/พิจารณานโยบาย ArbCom และ Check User --taweethaも 20:05, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "การอนุญาโตตุลาการ"