วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/พิจารณานโยบาย ArbCom และ Check User

หลังจากร่างกันมายืดเยื้อหลายเดือนก็มีต้นฉบับนโยบายแปลจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษสำเร็จออกมาแล้วดังนี้ครับ

  1. ผู้ใช้:Aristitleism/Arbitration เป็นหน้าหลัก แต่โปรดอ่าน คุยกับผู้ใช้:Aristitleism/Arbitration ด้วย
  2. ผู้ใช้:Aristitleism/Arbitration/Policy เป็นหน้านโยบาย แต่โปรดอ่าน คุยกับผู้ใช้:Aristitleism/Arbitration/Policy ด้วย
  3. ผู้ใช้:G(x)/CheckUser

จึงขอให้ชุมชนพิจารณาแก้ไข และ/หรือ รับรองนโยบายดังกล่าวต่อไป อาจดูเหมือนกฎหมายไปบ้าง แต่ทุกท่านก็แก้ไขได้ในขั้นตอนนี้ หรือจะรับหลักการไปก่อนแล้วค่อยแก้ไขถ้อยคำในภายหลังก็ได้เช่นกัน

ความจำเป็นเร่งด่วนในการมีสองนโยบายข้างต้นคือ

  1. เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียผู้เขียนบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย
  2. เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อกวนด้วยหุ่นเชิด ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในวิกิพีเดียภาษาไทย

--taweethaも 16:23, 15 ตุลาคม 2554 (ICT)


เห็นด้วยกับรูปแบบการเขียนนโยบาย ArbCom แล้ว เพราะการเขียนเป็นข้อ ๆ จะสามารถอ้างถึงได้ง่ายขึ้น และดูสบายครับ ส่วนที่ต้องอภิปรายลำดับต่อไปคือ รายละเอียดต่าง ๆ ที่คุณ Aristitleism เว้นให้ประชาคมพิจารณาครับ --Horus | พูดคุย 17:54, 15 ตุลาคม 2554 (ICT)
ไม่มีปัญหา กติกาว่าไงก็ว่าตามกัน เพราะยังไม่เคยใช้มาก่อน ถ้าเกิดปัญหาค่อยมาอภิปราย ว่าจุดไหนควรเปลี่ยนแปลง --octahedron80 00:25, 22 ตุลาคม 2554 (ICT)
ใช้ตามภาษาอังกฤษเลย ? --Horus | พูดคุย 06:30, 22 ตุลาคม 2554 (ICT)

ครบ 14 วัน ถือว่าประกาศใช้เป็นทางการดังนี้

  1. วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ
  2. วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นโยบาย
  3. วิกิพีเดีย:ตรวจสอบผู้ใช้

--taweethaも 20:03, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)