คุยเรื่องวิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง/คดี/Jungide

Declaration ในคดีนี้ของนายทะเบียน V(g)

แก้

เนื่องจากในคดีนี้ผู้ใช้ Vega-Zero อ้างข้อความส่วนหนึ่งจากผู้ใช้ G(x) ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้ใช้ V(g) ด้วยเหตุผลอันไม่เกี่ยวกับคดีนี้ แต่เนื่องจากผู้ใช้ G(x)/V(g) เป็นนายทะเบียนของ ARBCOM อยู่ด้วย จึงอาจมีข้อสังเกตว่าไม่เป็นกลางและอาจดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์กับตนเอง ผู้ใช้ V(g) จึงขอแถลงในคดีนี้ว่า ผู้ใช้ V(g) จะดำเนินการตามกระบวนพิจารณาเท่าที่จำเป็น โดยให้ผู้ใช้ @Horus: เป็นผู้ดำเนินการหลักแทน ทั้งนี้ การดำเนินการในส่วนที่จำเป็นของผู้ใช้ V(g) จะดำเนินการอย่างเป็นกลางและไม่เอื้อผลประโยชน์กับฝ่ายใด แต่ขอสงวนสิทธิในการนำข้อต่อสู้ของผู้ใช้ V(g) มาใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในฐานะผู้ถูกพาดพิงและอาจมีส่วนได้เสียในคดี --V(g) (พูดคุย) 14:38, 21 ตุลาคม 2557 (ICT)

รูปแบบ

แก้

เนื่องจากผมตั้งใจยึดรูปแบบคดีนี้ตามการอนุญาโตตุลาการในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงที่สุด จึงขอเสนอให้ภาคีและอนุญาโตตุลาการ เปลี่ยนไปใช้หน้าวิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้องก่อนครับ (รายละเอียดดูที่ en:Wikipedia:Arbitration Committee/Clerks/Procedures) --Horus | พูดคุย 18:13, 21 ตุลาคม 2557 (ICT)

หน้าคดี

แก้

@B20180:, @Octahedron80:, @Tinuviel: ขอชี้แจงการใช้หน้าคดี ดังนี้

 1. หน้าคดี ไม่มีอะไร เป็นการสรุปข้อมูลเท่านั้น
 2. หน้าหลักฐาน เป็นหน้าสำหรับคู่กรณีและผู้อื่นแสดงหลักฐาน หน้านี้ก็ไม่มีอะไร
 3. หน้าห้องประชุม เป็นหน้าสำหรับดำเนินการหลัก ๆ ตุลาการสามารถ
  1. ถามคำถามคู่กรณี
  2. ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยดูจากหลักฐาน (ควรดูเฉพาะหลักฐานที่ผู้อื่นเสนอเท่านั้น ตุลาการไม่ควรยกหลักฐานขึ้นมาเอง)
  3. อภิปรายทั่วไป
  4. เสนอคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด (คือ ให้บังคับอย่างไร)
 4. หน้าคำวินิจฉัยที่เสนอ จากการเสนอคำวินิจฉัยในหน้าห้องประชุมแล้ว หากต้องการหยิบคำวินิจฉัยอันไหนขึ้นมาลงมติ ก็ย้ายมาหน้านี้ ซึ่งคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไม่จำเป็นต้องมีอันเดียว อาจมีได้หลายอัน --Horus | พูดคุย 20:08, 1 พฤศจิกายน 2557 (ICT)
กลับไปที่หน้าโครงการ "การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง/คดี/Jungide"