พลเอก วัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และอดีตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

วัฒนา สรรพานิช
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด24 มีนาคม พ.ศ. 2481 (86 ปี)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2541
ยศ พลเอก

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

ราชการทหาร แก้

 • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • จเรทหารทั่วไป

ราชการสงคราม แก้

ราชการสงครามในต่างประเทศ 2 ครั้ง

ปฏิบัติภารกิจพิเศษ แก้

 • ปฏิบัติราชการพิเศษในต่างประเทศ ประเทศลาว, กัมพูชาและ พม่า

ประสบการณ์ที่สำคัญทางการเมือง แก้

 • สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534[2]
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 [3]
 • สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549[4]
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงมหาดไทย
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558[5]
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 - 2560
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   สหรัฐ :
  • พ.ศ. 2495 -   เพรสซิเดนเชิล ยูนิท ไซเทเชิน (ทหารบก)
  • พ.ศ. 2511 -   เหรียญบรอนซ์สตาร์ ประดับ วี[18]
  • พ.ศ. 2512 -   เมอริโทเรียส ยูนิท คอมมันเดเชิน (ทหารบก)
 •   เกาหลีใต้ :
  • พ.ศ. 2497 -   เพรสซิเดนเชิล ยูนิท ไซเทเชิน (เกาหลีใต้)
 •   เวียดนามใต้ :
  • พ.ศ. 2512 -   แกลแลนทรี่ครอส ยูนิท ไซเทเชิน
  • พ.ศ. 2511 -   แกลแลนทรี่ครอส ประดับดาวทอง[18]
  • พ.ศ. 2511 -   เหรียญรณรงค์เวียดนาม

อ้างอิง แก้

 1. สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
 2. สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
 3. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 4. สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้ง
 5. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑๔๙๘, ๑๕ เมษายน ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑ ง หน้า ๓๒๓, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๖ มกราคม ๒๕๑๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๘ ตุลาคม ๒๕๒๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๒๐๒๔, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๐๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕
 18. 18.0 18.1 https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20351&lang=th