นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ: Bachelor of Laws; ละติน: Legum Baccalaureus) หรือย่อว่า น.บ. (ละติน: LL.B., LL. B., LLB หรือ Ll.B.) เป็นปริญญาระดับบัณฑิตทางนิติศาสตร์ซึ่งกำเนิดในประเทศอังกฤษ และประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์มักให้เป็นปริญญาชั้นแรกในทางนิติศาสตร์ ก่อนจะถึงนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามลำดับ[1]

แต่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคอมมอนลอว์ประเทศเดียวที่ไม่มีปริญญานิติศาสตรบัณฑิตอีก สถาบันการศึกษาแห่งสุดท้ายในสหรัฐอเมริกาที่ประสาทปริญญานิติศาสตรบัณฑิต คือ มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ซึ่งเลิกปริญญานี้ไปเมื่อ ค.ศ. 1971[2][3] สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกานั้นหันมาใช้ปริญญาจูริสดอกเตอร์ (Juris Doctor) เป็นชั้นแรกในทางนิติศาสตร์ แล้วกำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเป็นบัณฑิตสาขาใดก็ได้มาก่อน นอกจากนี้ บุคคลจะเข้าสอบเป็นเนติบัณฑิตสหรัฐอเมริกาได้ก็ต่อเมื่อได้ปริญญาจูริสดอกเตอร์แล้วด้วย[4]

อ้างอิง แก้

  1. John H. Langbein, “Scholarly and Professional Objectives in Legal Education: American Trends and English Comparisons,” Pressing Problems in the Law, Volume 2: What are Law Schools For?, Oxford University Press, 1996.
  2. Association of American Universities Data Exchange. Glossary of Terms for Graduate Education เก็บถาวร 2009-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Accessed May 26, 2008; National Science Foundation (2006). “Time to Degree of U.S. Research Doctorate Recipients เก็บถาวร 2016-03-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,” ‘'InfoBrief, Science Resource Statistics NSF 06-312, 2006, p. 7. (under "Data notes" mentions that the J.D. is a professional doctorate); San Diego County Bar Association (1969). ‘'Ethics Opinion 1969-5 เก็บถาวร 2003-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เก็บถาวร 2003-04-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Accessed May 26, 2008. (under “other references” discusses differences between academic and professional doctorate, and statement that the J.D. is a professional doctorate); University of Utah (2006). University of Utah – The Graduate School – Graduate Handbook เก็บถาวร 2008-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Accessed May 28, 2008. (the J.D. degree is listed under doctorate degrees); German Federal Ministry of Education. ‘'U.S. Higher Education / Evaluation of the Almanac Chronicle of Higher Education เก็บถาวร 2009-03-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Accessed May 26, 2008. (report by the German Federal Ministry of Education analysing the Chronicle of Higher Education from the U.S. and stating that the J.D. is a professional doctorate); Encyclopædia Britannica. (2002). Encyclopædia Britannica, 3:962:1a. (the J.D. is listed among other doctorate degrees).
  3. Lattman, Peter (September 28, 2007). "Why Did Law Schools Switch from LLBs to JDs?". Wall Street Journal. สืบค้นเมื่อ September 17, 2013.
  4. Schoenfeld, Marcus, "J.D. or LL.B. as the Basic Law Degree," Cleveland-Marshall Law Review, Vol. 4, 1963, pp. 573-579, quoted in Joanna Lombard, LL.B. to J.D. and the Professional Degree in Architecture เก็บถาวร 2008-06-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Proceedings of the 85th ACSA Annual Meeting, Architecture: Material and Imagined and Technology Conference, 1997. pp. 585-591.