รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก

พระอารามหลวงในจังหวัดพิษณุโลก แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในจังหวัดพิษณุโลก แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพิษณุโลก แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอชาติตระการ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอนครไทย แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอเนินมะปราง แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอบางกระทุ่ม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอบางระกำ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอพรหมพิราม แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอวังทอง แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอวัดโบสถ์ แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย แก้

วัดร้างในจังหวัดพิษณุโลก แก้

วัดร้างในอำเภอเมืองพิษณุโลก แก้

ดูเพิ่ม แก้