วัดจันทร์ตะวันออก

วัดในจังหวัดพิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.3)[1]

วัดจันทร์ตะวันออก
แผนที่
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.3)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจันทร์ตะวันออกตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2276[2] ย้ายสถานที่สร้างเสนาสนะมาแล้วถึง 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านจึงได้ถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง แม้จะเป็นวัดที่สร้างใหม่ แต่ก็เชื่อว่าพระยาจักรีหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เคยยกทัพและมาหยุดพักที่วัดแห่งนี้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 ศาลาการเปรียญกว้าง 26 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2446 หอสวดมนต์กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 กุฏิสงฆ์จำนวน 13 หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง 2 ศอกคืบ เนื้อทองเหลือง พระประจำวัน 7 องค์ และพระประธานขนาดพระเพลากว้าง 1 ศอกคืบ ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ ประชาชนยังมาสักการะศาลพระสุพรรณกัลยา[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดจันทร์ตะวันออก". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดจันทร์ตะวันออก". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดจันทร์ตะวันออก (ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา) ริมน้ำน่าน อ.เมือง พิษณุโลก". ทัวร์วัดไทย.