ไทรย้อย

(เปลี่ยนทางจาก ตำบลไทรย้อย)

ไทรย้อย สามารถหมายถึง

พืช
เขตปกครอง
ศาสนสถาน
สถานที่ทางธรรมชาติ
  • ถ้ำไทรย้อย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • ถ้ำไทรย้อย ตำบลสะอาดไชยศรี กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
อื่น ๆ