ตำบลหอกลอง

ตำบลในอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ตำบลหอกลอง เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีประชากร 4,751 คน(พ.ศ. 2559) มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านหอกลอง หมู่ 2 บ้านกระบัง หมู่ 3 บ้านปากคลอง หมู่ 4 บ้านบางยี่ทุ่ม หมู่ 5 บ้านโปร่งนก หมู่ 6 บ้านใหม่หอกลอง และ หมู่ 7 บ้านใหม่โปร่งนก

ตำบลหอกลอง
คำขวัญ: 
วัดกระบังหลวงพ่อพิศาล วัดโปร่งนกตำนานศาลพระเอกา วัดหอกลองโบราณล้ำค่าเป็นที่มาของชื่อหอกลอง เป็นชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ เด่นสืบสารมังคละดนตรี มีชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
อักษรไทยตำบลหอกลอง
อักษรโรมันTambon hoklong Phitsanulok
จังหวัดพิษณุโลก
อำเภอพรหมพิราม
พื้นที่
 • ทั้งหมด95 ตร.กม. (37 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด4,734 คน
 • ความหนาแน่น50 คน/ตร.กม. (100 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์65150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมมีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดสิงห์บุรี อยุธยา นครสวรรค์ และพิจิตร มาจับจองที่ดินทำกินในทุ่งสาทาน หรือ "ทุ่งสาน" ในปัจจุบัน และในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และ ขึ้น ๘ ค่ำ จะมีฆ้องดังขึ้น บนต้นยางใหญ่ จึงเรียกว่า "บ้านยางแขวนฆ้อง" หรือ "บ้านยางฆ้อง" และในสมัยพระยาอินทภูตภักดี *ราชทินนามของพระยาอินทภูตินั้น ไม่มีสระอุ (อ่านว่า พระ-ยา-อิน-ทะ-พูด-พัก-ดี) ส่วนนามสกุลที่ใช้นั้น คือ อินทุภูติ มี สระอุ (อ่านว่า อิน-ทุ-พู-ติ) นายอำเภอพรหมพิราม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลหอกลอง[1] จนถึงปัจจุบัน ตำบลหอกลอง เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทำนา มีแม่น้ำแควน้อย และ ลำคลองโปร่งนก ไหลผ่าน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ห่างจากอำเภอพรหมพิรามประมาณ 12 กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่โดยประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อแก้ไข

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลทับยายเชียง และตำบลพรหมพิราม 

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าช้าง จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่สำคัญแก้ไข

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
  2. วัดกระบังมังคลาราม
  3. วัดหอกลอง
  4. วัดลำคลองโปร่งนก
  5. โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)
  6. โรงเรียนวัดหอกลอง
  7. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหอกลอง
  9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชชื่อตำบลในจังหวัดพิษณุโลก