วัดราชบูรณะ (จังหวัดพิษณุโลก)

วัดราชบูรณะ เป็นวัดพุทธใน จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

วัดราชบูรณะ
March 2022 - Royal Stupa, Wat Ratcha Burana, Phitsanulok - พระเจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ พิษณุโลก - img 01.jpg
พระเจดีย์ในวัดราชบูรณะ
ศาสนา
ศาสนาพระพุทธศาสนา
นิกายพุทธเถรวาท
เขตในเมือง
จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก
ที่ตั้ง
เทศบาลอำเภอเมืองพิษณุโลก
ประเทศ ไทย
วัดราชบูรณะ (จังหวัดพิษณุโลก)ตั้งอยู่ในประเทศไทย
วัดราชบูรณะ (จังหวัดพิษณุโลก)
ที่ตั้งในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์: 16°49′18.20″N 100°15′40.18″E / 16.8217222°N 100.2611611°E / 16.8217222; 100.2611611

ภูมิศาสตร์แก้ไข

วัดราชบูรณะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองพิษณุโลกบนฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำน่าน และไปทางทิศใต้ของวัดหลักของจังหวัด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะเชื่อมต่อกับ วัดนางพญา

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (1991-2031) แห่ง กรุงศรีอยุธยา ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรของพระองค์ไปที่พิษณุโลกและสั่งการสถาปนาวัดใหม่เช่นเดียวกับการฟื้นฟูวัดเก่าที่มีอยู่ วัดราชบูรณะย้อนหลังกลับไปก่อนรัชสมัยของพระองค์ในพิษณุโลก พระองค์สั่งให้สร้างเจดีย์และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในเขตของวัด ทุกวันนี้เจดีย์เกือบทั้งหมดเป็นสิ่งก่อสร้างเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพัง ครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เป็นผู้นำในการก่อสร้างและบูรณะวัด

เมื่อ พ.ศ. 2557 ได้รับการยกสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ[1]

สิ่งก่อสร้างแก้ไข

เจดีย์อายุเกือบ 600 ปีย้อนหลังไปถึงสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เจดีย์กล่าวกันว่าเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ของ พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเหรียญเก่า ธนบัตร เครื่องดนตรีและวัตถุที่ทำด้วยแก้ว ผนังตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม รวมถึงหอระฆังโบราณ พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้พร้อมกับสวนและมีรูปปั้นหงส์หกตัวยืนอยู่ข้าง ๆ พระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญในเขตวัด

อ้างอิงแก้ไข

  1. "มหาเถรสมาคม เพิ่ม 'พระอารามหลวง' 9 วัด รวม 21 วัด และมีมติถอนวัดอโศการาม".