รายชื่อจุดข้ามแม่น้ำบางปะกง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อจุดข้ามแม่น้ำบางปะกง ประกอบไปด้วยสะพานหรืออุโมงค์ที่ข้ามผ่านแม่น้ำบางปะกง เรียงลำดับจากเหนือน้ำไปท้ายน้ำ โดยนับเริ่มต้นตั้งแต่จุดที่แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกัน รวมระยะทาง 122 กิโลเมตร[1] ซึ่งแต่เดิมหากนับรวมบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรีด้วยจะมีระยะทางรวมมากถึง 230 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันบริเวณจุดเริ่มต้นของแม่น้ำบางปะกงเดิมในจังหวัดปราจีนบุรียังคงมีอนุสรณ์ตั้งอยู่ คือสะพานต้นน้ำบางปะกง[2] และสวนสาธารณะต้นแม่น้ำบางปะกง[3]

ภาพถ่ายทางอากาศของแม่น้ำบางปะกง บริเวณตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ ด้านล่างขวาคือคลองประเวศบุรีรมย์

รายชื่อ

แก้
กม.ที่ ชื่อจุดข้าม
(หน่วยงานรับผิดชอบ)
รูปภาพ ปีที่เปิด
(พ.ศ.)
สิ่งที่ข้าม เชื่อมต่อ พิกัด หมายเหตุ
119+420 สะพานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481
(กรมทางหลวง)
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3481 ตำบลบางแตน
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
13°52′13″N 101°08′45″E / 13.8703°N 101.1457°E / 13.8703; 101.1457
ตำบลบางขนาก
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานบางกระเจ็ด
(กรมทางหลวงชนบท)
  2548   ทางหลวงชนบท ฉช.013
  ถนนท้องถิ่นสายหัวไทร - บางกระเจ็ด
ตำบลบางกระเจ็ด
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°48′54″N 101°10′48″E / 13.8149°N 101.1800°E / 13.8149; 101.1800
ตำบลคลองเขื่อน
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานบางตลาด
(กรมทางหลวงชนบท)
2537   ทางหลวงชนบท ฉช.4023 ตำบลบางคล้า
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°44′29″N 101°10′25″E / 13.7415°N 101.1737°E / 13.7415; 101.1737
ตำบลบางตลาด
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ)
(กรมทางหลวง)
โครงการ[4]   ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลสาวชะโงก
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลบางเล่า
อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขื่อนบางปะกง
(กรมชลประทาน)
  2542   ถนนสายฉะเชิงเทรา - บางคล้า ตำบลสาวชะโงก
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง แห่งที่ 3
(กรมทางหลวงชนบท)
โครงการ[5][6]   ถนนแบบ ฎ 1 ตำบลคลองจุกกระเฌอ
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
(การรถไฟแห่งประเทศไทย)
โครงการ[7]   รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตำบลบางไผ่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
(การรถไฟแห่งประเทศไทย)
    ทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตำบลบางไผ่
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°41′45″N 101°05′27″E / 13.6958°N 101.0907°E / 13.6958; 101.0907
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
60+000 สะพานฉะเชิงเทรา
(กรมทางหลวง)
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลบางตีนเป็ด
อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°41′16″N 101°04′38″E / 13.6879°N 101.0771°E / 13.6879; 101.0771
ตำบลหน้าเมือง
อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 365
(กรมทางหลวง)
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 365 ตำบลบางตีนเป็ด
อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°39′33″N 101°03′48″E / 13.6592°N 101.0632°E / 13.6592; 101.0632
ตำบลบางพระ
อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้)
(กรมทางหลวง)
โครงการ[8]   ถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลท่าพลับ
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลสนามจันทร์
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
(กรมทางหลวงชนบท)
    ทางหลวงชนบท ฉช.3005 ตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°36′00″N 101°04′35″E / 13.5999°N 101.0764°E / 13.5999; 101.0764
ตำบลสนามจันทร์
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701
(กรมทางหลวง)
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 ตำบลเขาดิน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°32′56″N 101°00′04″E / 13.5488°N 101.0011°E / 13.5488; 101.0011
ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
21+000 สะพานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
(กรมทางหลวง)
    ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตำบลเขาดิน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°32′55″N 101°00′03″E / 13.5486°N 101.0009°E / 13.5486; 101.0009
ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สะพานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702
(กรมทางหลวง)
โครงการ[9]   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702 ตำบลเขาดิน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°32′54″N 101°00′02″E / 13.5484°N 101.0006°E / 13.5484; 101.0006
ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10+150 สะพานเทพหัสดิน
(กรมทางหลวง)
2494, 2512, 253X, 2539, 2542   ถนนเทพรัตน ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°29′11″N 101°00′13″E / 13.4863°N 101.0036°E / 13.4863; 101.0036
ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
10+150 สะพานทางพิเศษบูรพาวิถี
(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
2543   ทางพิเศษบูรพาวิถี ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
13°29′10″N 101°00′14″E / 13.4862°N 101.0039°E / 13.4862; 101.0039
ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างอิง

แก้
  1. "ระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน". chmthai.onep.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-11. สืบค้นเมื่อ 2023-02-19.
  2. น้ำท่วมตลาดเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี, สืบค้นเมื่อ 2023-02-19
  3. ""พายเรือเพื่อบางปะกง : เก็บขยะจากต้นแม่น้ำถึงอ่าวไทย"". Thai PBS.
  4. ถนนตัดใหม่ “เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา” กรมทางหลวงทุ่ม 3.3 หมื่นล้านเชื่อม EEC
  5. ทางหลวงชนบทเตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง แห่งที่ 3
  6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
  7. ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562
  8. ถนนตัดใหม่ “เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา” กรมทางหลวงทุ่ม 3.3 หมื่นล้านเชื่อม EEC
  9. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)