พูดคุย:อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
P history.svg อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Salute (11874) - The Noun Project.svg อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการทหารและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอาวุธ ทหาร การทหาร และสงคราม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Flag map of Germany.svg อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศเยอรมนี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
Wikiproject Europe (small).svg อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคุณภาพ คุณภาพ  บทความนี้อยู่ที่ระดับคุณภาพ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

[ไม่มีชื่อ]แก้ไข

"ฮิตเลอร์เปลี่ยนแปลงเยอรมนีจากประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเป็นมหาอำนาจของโลก แต่[[ฝ่ายพันธมิตรนำโดยประเทศแกนนำได้แก่

สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต (รัสเซียในปัจจุบัน) สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา สเปน สาธารณรัฐโปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ]]สามารถเอาชนะเยอรมนีลงได้ใน พ.ศ. 2488"

ช่วงตั้งแต่ ฝ่ายพันธมิตรจนถึงฟิลิปปินส์ ไม่แน่ใจว่าผู้เขียนต้องการทำลิ้งค์หรือเปล่า แล้วต้องการทำคำไหนบ้างเลยไม่กล้าแก้ไขให้ครับ --Yutthana 04:38, 22 มิถุนายน 2007 (UTC)


ขออนุญาตแก้ไขตรงนี้ให้ครับ เพราะประเทศแกนนำในสงครามโลกครั้งที่สอง จริงๆแล้วมีอยู่แค่สามประเทศ คือ สหภาพโซเวียต, สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ครับ

กลับไปที่หน้า "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์"