วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์แก้ไข

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ถูกเสนอเมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2556 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เสนอชื่อโดย Horus | พูดคุย
สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย --ชลธิศ เข้มแข็ง (พูดคุย) 23:16, 16 เมษายน 2556 (ICT)
  2.   เห็นด้วย --Famefill (พูดคุย) 12:58, 17 เมษายน 2556 (ICT)
  3.   เห็นด้วย --ปาล์มมี่ (พูดคุย) 00:27, 18 เมษายน 2556 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. ประโยค " ฮิตเลอร์ถูกจดจำทั่วไปร่วมกับการรุ่งเรืองของฟาสซิสต์ในทวีปยุโรป สงครามโลกครั้งที่สอง และการล้างชาติโดยนาซี" ฟังดูแปลก ๆ และดูเหมือนแปลไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ "Hitler was at the centre of Nazi Germany, World War II in Europe, and the Holocaust." --Sry85 (พูดคุย) 21:51, 17 เมษายน 2556 (ICT)
    • แปลตามตัวอักษรแล้วครับ (ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะเปลี่ยนเป็นความหมายที่เข้าใจก็ได้) --Horus | พูดคุย 22:24, 17 เมษายน 2556 (ICT)
  2. ประโยค " เขาได้รับเสียงสนับสนุนจากการโจมตีสนธิสัญญาแวร์ซาย การเสนอการรวมชาวเยอรมัน เกลียดชังชาวยิว และต่อต้านคอมมิวนิสต์ ด้วยสุนทรพจน์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและการโฆษณาชวนเชื่อ " (Hitler gained popular support by attacking the Treaty of Versailles and promoting Pan-Germanism, antisemitism, and anti-communism with charismatic oratory and Nazi propaganda) เหมือนขาดประโยคเชื่อม ทำให้เข้าใจเนื้อหาผิด /การเสนอการรวมชาวเยอรมัน (Pan-Germanism) เห็นมี ism ต่อท้าย น่าจะเป็นลัทธิ อุดมการณ์ คิดว่าน่าจะสร้างบทความขยายความด้วย --Sry85 (พูดคุย) 21:59, 17 เมษายน 2556 (ICT)
    • แก้ไข +สร้างบทความแล้ว --Horus | พูดคุย 22:24, 17 เมษายน 2556 (ICT)