พูดคุย:กองทัพเรือไทย

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ กองทัพเรือไทย

เพิ่มเติมชื่อเรือต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ upload รูปเพิ่มครับ

Skyman 09:34, 12 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC) Skyman

เพิ่มหัวข้อข่าวแก้ไข

ผมเพิ่มส่วนของข่าวการจัดหาของกองทัพเรือครับ Skyman 11:03, 1 พฤศจิกายน 2007 (ICT)

ย้อนการแก้ไขแล้วทำไมยังไม่แก้ให้แก้ไข

แปลกมากนะครับปกติทำกลับแล้วน่าจะย้อนมาให้ไม่ใช่เหรอครับ?

-125.24.179.147 15:40, 20 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

แก้ให้แล้วนะครับตอนนี้

-125.24.179.147 15:44, 20 กุมภาพันธ์ 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้า "กองทัพเรือไทย"