พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นเดือนที่ 5 ของปี พ.ศ. 2554 วันแรกของเดือนเป็นวันอาทิตย์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอังคาร

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบันแก้ไข