พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ (พ.ศ. 2359 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441) พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอิ่ม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
พระราชทานเพลิง2 กุมภาพันธ์ 2442
พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาอิ่ม ในรัชกาลที่ 3

พระประวัติ แก้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอิ่ม (ธิดาเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี)) เมื่อ เดือน 12 พ.ศ. 2359[1] เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้านิเวศน์” มีพระเชษฐภคินีและพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดา 2 พระองค์[2] ได้แก่

พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์กุลเชษฐ์แห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ประชวรด้วยพระโรคชรามาช้านาน สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 เวลาย่ำรุ่งเศษ[3] สิริพระชันษา 82 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442[1] นับเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระชันษาสูงสุด

พระอิสริยยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้านิเวศน์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ
  • พ.ศ. 2359 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 : หม่อมเจ้านิเวศน์
  • 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
  • 2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 : พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
  • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์. กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 41.
  2. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์. 2554, หน้า 277-278
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์ เล่ม 15 ตอน 33 หน้า 343 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2441


ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ ถัดไป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์   กุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี
(28 กันยายน พ.ศ. 2435 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441)
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน