วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
tts-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอีสานได้ในระดับกลาง
ผู้ไซ้ผู้นี่เว่าอีสาน สำเนียง เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ เป๊น
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
Skippedtheclass
ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
15 ปี 6 เดือน 12 วัน
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีพิจิก
23ผู้ใช้คนนี้อายุ 23 ปี
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยุ่ใน จังหวัดอุดรธานี
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้เป็นสิงห์แดง
ผู้ใช้คนนี้เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ใช้คนนี้เป็นสิงห์มอดินแดง
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
Dw ผู้ใช้คนนี้ ถักทอความฝันเป็นเว็บเพจ ด้วย
อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์
Ps ผู้ใช้คนนี้ปรุงโฉมประสมภาพด้วย
อะโดบี โฟโตชอป

เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดอุดรธานี

การศึกษา แก้

Skippedtheclass มีลำดับการศึกษา ดังนี้
พ.ศ. 2536 : อนุบาลศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2542 : ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2545 : มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2548 : มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิชาศิลป์ - คำนวณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. 2552 : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบัน : นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความแนะนำที่เขียนโดย Skippedtheclass แก้