ประเทศไทยใน พ.ศ. 2428

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 104 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 18 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี จ.ศ. 1246 (1 มกราคม - 15 มีนาคม) และ 1247 (16 มีนาคม - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2428
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

มีนาคมแก้ไข

เมษายนแก้ไข

มิถุนายนแก้ไข

  • 8 มิถุนายน – คณะศิลปินสยามเริ่มแสดงในกรุงลอนดอน

สิงหาคมแก้ไข

กันยายนแก้ไข

  • 3 กันยายน – พระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาธี) เป็นเจ้ากรมแผนที่คนแรกของสยาม

ตุลาคมแก้ไข

ผู้เสียชีวิตแก้ไข

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข