พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเจ้าจอมมารดาตานี ต้นราชสกุลฉัตรกุล) มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายมหาหงส์ ฉัตรกุล ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2375 พระองค์ได้เสกสมรสกับหม่อมศรี และหม่อมแดง มีพระโอรส 3 คน และพระธิดา 5 คน

ในปี พ.ศ. 2396 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้สถาปนา หม่อมเจ้ามหาหงส์ ฉัตรกุล ขึ้นเป็น พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค[1] ซึ่งต่อมาพระอิสริยยศ พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5[1]

พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2428 และพระราชทานเพลิง ณ วัดบุปผารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2428

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้ามหาหงส์ ฉัตรกุล (พ.ศ. 2375 - พ.ศ. 2396)
  • พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค (พ.ศ. 2396 - สมัยรัชกาลที่ 5)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค (สมัยรัชกาลที่ 5 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 เล็ก พงษ์สมัครไทย. เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ ๑-๙. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์. 2552, หน้า 26
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า, พิมพ์ครั้งที่ 4. 304 หน้า. หน้า หน้าที่131. ISBN 974-941-205-2