เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2334 - 27 เมษายน พ.ศ. 2373) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าฉัตร ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2334) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตานี และเป็นองค์ต้น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระบุตร25 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาตานี
ประสูติ8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2334
สิ้นพระชนม์27 เมษายน พ.ศ. 2373 (39 ปี)

ในปี พ.ศ. 2359 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ และโปรดให้กำกับกรมพระนครบาล ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทรงกำกับกรมท่า และกรมมหาดไทย จนกระทั่งต่อมาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์สิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคาร เดือน 6 ขึ้น 6 ค่ำ ปีขาล โทศก จุลศักราช 1192 ตรงกับวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2373 สิริพระชันษา 39 ปี ด้วยพระโรคเถาดาน ได้รับพระราชทาน พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพ และ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2373

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าชายสิริย ฉัตรกุล (พ.ศ. 2354 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงดาว ฉัตรกุล (พ.ศ. 2357 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2420)
 • หม่อมเจ้าหญิงแห ฉัตรกุล (พ.ศ. 2359 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2428)[1]
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443)
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น ฉัตรกุล (พ.ศ. 2360 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงสาลี ฉัตรกุล (พ.ศ. 2362 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2438)
 • หม่อมเจ้าหญิงพลับ ฉัตรกุล (พ.ศ. 2363 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงเรไร ฉัตรกุล (พ.ศ. 2365 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าหญิงพนม ฉัตรกุล (พ.ศ. 2366 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงสังวาล ฉัตรกุล (พ.ศ. 2367 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงขจร ฉัตรกุล (พ.ศ. 2369 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าชายนิล ฉัตรกุล (พ.ศ. 2370 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2429) เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงสุ่น (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์) มีโอรส คือ เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
 • หม่อมเจ้าหญิงบรรจง ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 31 มกราคม พ.ศ. 2439)
 • หม่อมเจ้าชายศิลป ฉัตรกุล (พ.ศ. 2372 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าหญิงมลิวัน ฉัตรกุล (พ.ศ. 2372 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)
 • หม่อมเจ้าหญิงมะเดื่อ ฉัตรกุล (พ.ศ. 2372 - พ.ศ. 2415)
 • หม่อมเจ้าชายมหาหงส์ ฉัตรกุล (ต่อมาคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค; พ.ศ. 2375 - พ.ศ. 2428)
 • หม่อมเจ้าหญิงพนม ฉัตรกุล (พ.ศ. 2384 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าชายสุบรรณ ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 12 กันยายน พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าชายกลาง ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 21 มกราคม พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าชายจินดา ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2439)
 • หม่อมเจ้าชายประทุมเสพ ฉัตรกุล (ไม่มีข้อมูล - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2429) มีธิดา คือ หม่อมราชวงศ์หญิงเผื่อน ฉัตรกุล
 • หม่อมเจ้าชายวายุภักษ ฉัตรกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก ฉัตรกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสุธารส ฉัตรกุล

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2333 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2359)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (พ.ศ. 2359 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 1 (54): 477. 22 มกราคม พ.ศ. 2428.
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ   ผู้กำกับกรมพระคชบาล
((รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย))
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์