เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง ในรัชกาลที่ 5

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง ในรัชกาลที่ 5 (22 ตุลาคม พ.ศ. 2407 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428) เป็นธิดาของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ กับหม่อมเขียน [1] มีพี่น้องจำนวน 7 คน รวมทั้งหม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ และเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)[2]

เจ้าจอมมารดา

หม่อมราชวงศ์เนื่อง ในรัชกาลที่ 5
เกิดหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์
22 ตุลาคม พ.ศ. 2407
เสียชีวิต23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 (21 ปี)
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตร
บิดามารดาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ประวัติ แก้

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง เกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2407 เป็นธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ และหม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้เข้าถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนมีประสูติการพระราชธิดากับพระราชโอรส คือ[3] พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 หลังให้ประสูติการพระราชโอรสได้ 12 วัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เป็นพระอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องทั้งสองพระองค์ โดยได้ตรัสว่า "ให้มาเป็นลูกแม่กลาง"

อัฐิเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องบรรจุ ณ อนุสาวรีย์ในราชสกุลรังสิต สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

อ้างอิง แก้

  1. องค์ บรรจุน. หญิงมอญ, อำนาจ และราชสำนัก. กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, มติชน, 2550. 224 หน้า. ISBN 978-974-02-0059-8
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-14. สืบค้นเมื่อ 2007-02-01.
  3. "สายสกุลสนิทวงศ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-09-27. สืบค้นเมื่อ 2008-11-24.