บุญเกิด กฤษบำรุง

บุญราศีมรณสักขี

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง (31 มกราคม พ.ศ. 2438 – 12 มกราคม พ.ศ. 2487) เป็นบาทหลวงชาวนครปฐม สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงแล้วได้ทำงานแพร่ธรรมในหลายจังหวัด จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนขึ้น บาทหลวงบุญเกิดถูกตำรวจจับในข้อหา "กบฏภายนอกราชอาณาจักร" ศาลตัดสินให้จำคุก 15 ปีที่เรือนจำกลางบางขวาง และถึงแก่มรณกรรมด้วยวัณโรคหลังจากติดคุกได้ 3 ปี

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
บาทหลวงและมรณสักขี
เกิด31 มกราคม พ.ศ. 2438
จังหวัดนครปฐม ประเทศสยาม
เสียชีวิต12 มกราคม พ.ศ. 2487 (48 ปี)
เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอนนทบุรี จังหวัดพระนคร ประเทศไทย[a]
นิกายโรมันคาทอลิก
เป็นบุญราศี5 มีนาคม พ.ศ. 2543
มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
วันฉลอง12 มกราคม

บาทหลวงบุญเกิดได้รับยกย่องจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกว่าเป็นมรณสักขี และได้รับการประกาศเป็นบุญราศีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2543 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 12 มกราคม ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง[1]

ประวัติ แก้

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2438 ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีนามเดิมว่า "ชุนกิม" เป็นบุตรคนโตของครอบครัว บิดามารดาชื่อ ยอแซฟ โปชัง และอักแนส เที่ยง กฤษบำรุง ได้รับศีลล้างบาปที่โบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน ได้รับศาสนนามว่า “เบเนดิกโต

ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลในจังหวัดนครปฐม แล้วย้ายไปเรียนที่เซมินารีพระหฤทัยของพระเยซู บางช้าง เป็นเวลา 8 ปี แล้วย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยกลาง เมืองปีนังอีก 6 ปี ในช่วงนั้นได้รับอนุกรมน้อยขั้นอุปพันธบริกรเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2468 และเป็นพันธบริกรเมื่อวันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน แล้วกลับมารับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวงที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2469[2] ขณะมีอายุได้ 31 ปี

เมื่อเป็นบาทหลวงแล้วบาทหลวงบุญเกิดได้ปฏิบัติศาสนกิจในหลายท้องที่ ดังนี้[3]

ในช่วงนี้ได้เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทยซึ่งอยู่ในความดูแลของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส จึงถูกตั้งข้อรังเกียจไปด้วย การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชนเกิดขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ บาทหลวงบุญเกิดซึ่งทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาถูกตำรวจจับเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยตั้งข้อหาเป็น แนวที่ 5 ของฝรั่งเศส[4]

การเป็นมรณสักขี แก้

บาทหลวงบุญเกิดถูกตัดสินจำคุก 15 ปีในข้อหากบฏภายนอกราชอาณาจักร[2] ที่เรือนจำกลางบางขวาง ในระหว่างนี้ท่านยังคงทำงานแพร่ธรรมแก่นักโทษ จนสามารถโปรดศีลล้างบาปแก่นักโทษได้ถึง 66 คน ต่อมาท่านถูกย้ายไปอยู่แดนผู้ป่วยวัณโรค จนติดวัณโรคและถึงแก่มรณกรรมเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2487 ศพของท่านถูกนำไปฝังไว้ที่วัดบางแพรกซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำ ต่อมาพระคุณเจ้าเรอเน แปรอส ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ในขณะนั้น ได้ขอนำศพท่านมาฝังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ (ปัจจุบันร่างของท่านถูกนำไปเก็บไว้ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม)

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้ยื่นเรื่องการเป็นมรณสักขีของบาทหลวงบุญเกิดต่อสันตะสำนักในปี พ.ศ. 2535 การสอบสวนดำเนินมาจนถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2543 บาทหลวงบุญเกิดจึงได้รับการประกาศเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน กรุงโรม

หมายเหตุ แก้

  1. ใน พ.ศ. 2486 จังหวัดนนทบุรีก็ถูกยุบลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณราชการ และอำเภอเมืองนนทบุรีจึงย้ายไปขึ้นกับจังหวัดพระนครและได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอนนทบุรี" จนกระทั่งวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

อ้างอิง แก้

  1. ประวัตินักบุญตลอดปี: บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เก็บถาวร 2011-08-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
  2. 2.0 2.1 ประวัติบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์, เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
  3. ประมวลประวัติชีวิต เก็บถาวร 2010-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์สักการสถานนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง, เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
  4. การเบียดเบียนศาสนาในประเทศไทย เก็บถาวร 2011-01-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เว็บไซต์สักการสถานนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง, เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556