ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (อังกฤษ: Asian Development Bank; ย่อ: ADB) เป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก ผ่านการให้เงินกู้ และความสนับสนุนด้านเทคนิค ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยความช่วยเหลือของสหประชาชาติ มีประเทศเข้าร่วมก่อตั้ง 31 ประเทศ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 68 ประเทศ เป็น 49 ประเทศในภูมิภาค และ 19 ประเทศจากพื้นที่อื่น [1]

ก่อตั้ง19 ธันวาคม ค.ศ. 1966 (57 ปี)
ประเภทธนาคารเพื่อการพัฒนาร่วม
วัตถุประสงค์การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สํานักงานใหญ่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
สมาชิก
68 ประเทศ
องค์กรแม่
คณะกรรมการผู้ว่าการ
พนักงาน
3,092
เว็บไซต์www.adb.org

ธนาคารพัฒนาเอเชียมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในแต่ละปีได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้เป็นเงินประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแต่ละโครงการมีมูลค่าประมาณโครงการละ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เงินทุนจากการลงทุนพันธบัตรในตลาดการเงินต่างๆ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น แก้

ธนาคารพัฒนาเอเชียเกิดขึ้นจากการร่วมทุนโดยประเทศต่างๆ ประเทศผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้:

20 ประเทศผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในธนาคารพัฒนาเอเชีย
อันดับ ประเทศ สัดส่วนการถือหุ้น
(% ของทั้งหมด)
อันดับ ประเทศ อำนาจการออกเสียง
(% ของทั้งหมด)
ทั้งโลก 100.000 ทั้งโลก 100.000
1   ญี่ปุ่น 15.677 1   ญี่ปุ่น 12.840
2   สหรัฐ 15.567 2   สหรัฐ 12.752
3   จีน 6.473 3   จีน 5.477
4   อินเดีย 6.359 4   อินเดีย 5.386
5   ออสเตรเลีย 5.812 5   ออสเตรเลีย 4.948
6   แคนาดา 5.254 6   แคนาดา 4.502
7   อินโดนีเซีย 5.131 7   อินโดนีเซีย 4.404
8   เกาหลีใต้ 5.060 8   เกาหลีใต้ 4.347
9   เยอรมนี 4.345 9   เยอรมนี 3.775
10   มาเลเซีย 2.735 10   มาเลเซีย 2.487
11   ฟิลิปปินส์ 2.393 11   ฟิลิปปินส์ 2.213
12   ฝรั่งเศส 2.338 12   ฝรั่งเศส 2.169
13   ปากีสถาน 2.188 13   ปากีสถาน 2.049
14   สหราชอาณาจักร 2.051 14   สหราชอาณาจักร 1.940
15   อิตาลี 1.815 15   อิตาลี 1.751
16   นิวซีแลนด์ 1.543 16   นิวซีแลนด์ 1.533
17   ไทย 1.368 17   ไทย 1.393
18   ไต้หวัน 1.094 18   ไต้หวัน 1.174
19   เนเธอร์แลนด์ 1.030 19   เนเธอร์แลนด์ 1.123
20   บังกลาเทศ 1.026 20   บังกลาเทศ 1.119

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Asian Development Bank (2008). Membership. URL

แหล่งข้อมูลอื่น แก้