เงินกู้ หมายถึง การที่ผู้กู้ได้ไปขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ และมีการทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้อย่างแน่นอน โดยจะตกลงว่าจะผ่อนชำระเป็นงวดๆหรือจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ได้ ซื่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินที่ให้กู้จะมากมายเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน หรือถ้าหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เพราะมีความเสี่ยงสูง

เอกสารกู้ยืมโดยธนาคารในแปแตรแวแน ประเทศบัลแกเรีย สืบไปได้ถึง ค.ศ. 1936

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินมีทั้งการกู้ในระบบธนาคารและนอกระบบธนาคาร ซึ่งหากกู้ในระบบของธนาคารจะมีเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 15% ต่อปี ในส่วนการปล่อยกู้ของธนาคารยังต้องเป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

เงินกู้นอกระบบ เป็นรูปแบบการกู้เงินที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็นสถาบันทางการเงิน มักดำเนินการโดยเอกชน โดยมีรูปแบบการปล่อยสินเชื่อที่ง่ายและรวดเร็ว ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติน้อย ดอกเบี้ยลอยตัว และ ถูกคุกคาม เป็นต้น

ปัจจุบันการกำกับดูแลเงินกู้นอกระบบ มีหน่วยงาน สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลอยู่ โดยผู้ประกอบการที่เคยประกอบอาชีพปล่อยกู้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนเป็น สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ค้ำประกันเงินกู้

การค้ำประกันเงินกู้ในด้านการเงินเป็นสัญญาโดยฝ่ายหนึ่ง (ผู้ค้ำประกัน) สัญญาที่จะรับภาระหนี้แทนของผู้กู้หากผู้กู้ผิดนัด โดยการค้ำประกันสามารถจำกัดบางส่วนของหนี้ หรือรับผิดชอบทั้งหมดก็ได้ และเมื่อมีการทำสัญญาที่มีการค้ำประกันเกิดขึ้น เจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกร้อง หรือฟ้องให้คนค้ำประกันรับผิดชอบหนี้แทนได้

สินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อเงินด่วน (อังกฤษ: Payday loan) เป็นชื่อเรียกสินเชื่อที่มีการให้เงินในทันที หลังจากการสมัครโดยใช้เวลาอนุมัติพิจารณาที่สั้น และมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่รวดเร็ว จึงเป็นนิยามของคำว่า เงินด่วน โดยบุคคลหรือองค์กรที่ให้สินเชื่อประเภทนี้ มักใช้คำโฆษณาสินเชื่อว่า สมัครง่าย อนุมัติไว โอนทันที โดยสินเชื่อเงินด่วน[1] สามารถเป็นทั้งเงินกู้ในระบบหรือเงินกู้นอกระบบ โดยชี้วัดที่ผู้ให้กู้ว่าเป็นหน่วยงานธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย) หรือไม่

อ้างอิง

  1. "เงินด่วนนอกระบบ หรือ หนี้นอกระบบ คืออะไร น่ากลัวอันตรายขนาดไหน". เพื่อนแท้เงินด่วน. 2023-06-22.