ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อาหรับ: علم الإمارات العربية المتحدة‎) เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีพันธมิตรอาหรับสี่สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีขาว และ สีดำ โดยจัดให้มีแถบแนวตั้งสีแดงที่ด้านติดคันธง ความกว้างเป็น 1 ใน 5 ส่วนของด้านยาวธงทั้งหมด ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นแถบสามสีตามแนวนอน อันได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีดำ เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน


ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Flag of the United Arab Emirates.svg
ชื่อธง ธงสหพันธรัฐ
การใช้ 110100
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2514 (49 ปี)
ลักษณะ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยจัดให้มีแถบแนวตั้งสีแดงที่ด้านติดคันธง ความกว้างเป็น 1 ใน 5 ส่วนของด้านยาวธงทั้งหมด ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นแถบสามสีตามแนวนอน อันได้แก่ สีเขียว สีขาว และสีดำ เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน.
Civil Ensign of the United Arab Emirates.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ ธงเรือราษฎร์
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2514
ลักษณะ ธงแสดงสัญชาติสีแดง มีรูปธงชาติล้อมขอบสีขาวที่มุมธงบนด้านคันธง

สัญลักษณ์ในธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความหมายดังนี้

  • สีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
  • สีขาว หมายถึงความเป็นกลาง
  • สีดำ หมายถึงปิโตรเลียม
  • สีแดง หมายถึงความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ

ธงสำคัญอื่นๆแก้ไข

ธงประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ธงรัฐเจ้าผู้ครองนครแก้ไข

รัฐเจ้าผู้ครองนครทั้เจ็ดนั้น มีธงประจำรัฐเป็นของตนเอง โดยชัก หรือ ประดับร่วมกับธงสหพันธรัฐ, ยกเว้นรัฐฟูไจราห์ใช้ธงสหพันธรัฐเป็นธงประจำรัฐของตน.

เดิมนั้นสีแดงเคยใช้เป็นธงของกลุ่มชาติรอบอ่าวเปอร์เซีย. ในสมัยรัฐในอารักขาของจักรวรรดิบริติช ตั้งแต่ ค.ศ. 1820, ต่อมาได้เพิ่มสีขาวบนธงพื้นสีแดง. โดยมีแบบอย่างมาจาก ธงชาติบาห์เรน และ ธงชาติกาตาร์, ธงเหล่านั้นใช้มาจนถึงสมัยการรวมชาติเอมิเรตส์เมื่อ พ.ศ. 2514.

อาบู ดาบีแก้ไข

 
Flag of Abu Dhabi

ธงรัฐอาบูดาบี มีลักษณะเป็นธงพื้นสีแดงเกลี้ยง ประกอบสี่เหลี่ยมสีขาวขนาดย่อมที่มุมบนคันธง.[1]


ดูไบ และ อัจมานแก้ไข

 
ธงประจำรัฐรัฐดูไบ และ อัจมาน

ธงรัฐดูไบ และ รัฐอัจมาน ทั้งสองรัฐนั้นเดิมใช้ธงพื้นสีแดงเกลี้ยง. ต่อมาจึงได้เพิ่มแถบแนวตั้งสีแดงที่ด้านติดคันธง.[1]

ฟูไจราห์แก้ไข

 
ธงชาติในฐานะธงสหพันธรัฐ เป็นธงประจำรัฐฟูไจราห์
 
ธงประจำรัฐฟูไจราห์ ค.ศ. 1952 ถึง ค.ศ. 1961

ธงรัฐฟูไจราห์ เดิมใช้ธงพื้นสีแดงเกลี้ยงจนถึง ค.ศ. 1952 . ต่อมาได้เพิ่มขอบสีขาวลงบนธง ซึ่งธงผืนนี้ได้ใช้เป็นธงเรือของตน. ใช้สืบต่อมาถึงสมัยของ ชีคฮะมัด บิน มุฮัมมัด อัชชัรกี ได้ยกเลิกการใช้ธงแดงเกลี้ยง และ เปลี่ยนมาใช้ธงสหพันธรัฐเมื่อ ค.ศ. 1975.


ราสอัลไคมาห์ และ ชาร์จาห์แก้ไข

 
ธงประจำรัฐราสอัลไคมาห์ และ ชาร์จาห์

ธงรัฐราสอัลไคมาห์ และ รัฐชาร์จาห์ ใช้ธงพื้นสีขาวประกอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่ตรงกลางธง.

อุมม์อัลไกไวน์แก้ไข

 
ธงประจำรัฐอุมม์อัลไกไวน์

ธงรัฐอุมม์อัลไกไวน์ เดิมใช้ธงประจำรัฐรัฐดูไบ และ อัจมาน ต่อมาได้มีการเพิ่มรูปดาวห้าแฉกสีขาว และ พระจันทร์เสี้ยว โดยปลายหันเข้าหาด้านเสาธง มีลักษณะคล้ายกับธงชาติตุรกี.[1]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 Hawley, Donald. "The Trucial States". Twayne Publishers, New York, 1970. pp. 326-7.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข