ธงชาติบาห์เรน (อาหรับ علم البحرين) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยเส้นฟันปลา 5 ซี่ ตามแนวตั้ง โดยทางด้านต้นธงเป็นพื้นสีขาว ส่วนทางด้านปลายธงเป็นสีแดง

ธงชาติบาห์เรน สัดส่วน: 3:5

ความหมายของสีแดง คือ เป็นสีของกลุ่มรัฐในแถบอ่าวเปอร์เซีย ส่วนสีขาวซึ่งต่อกับเส้นฟันปลาทางด้านต้นธงนั้น หมายถึงหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม

ประเทศบาห์เรนใช้ธงชาติแบบแรกสุดเป็นธงสีแดงเกลี้ยง ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 แถบสีขาวซึ่งแบ่งกับแถบสีแดงด้วยเส้นฟันปลาจึงเพิ่มเข้ามา เพื่อให้สามารถแยกแยะกับธงของประเทศข้างเคียงให้ชัดเจนขึ้น เดิมเส้นฟันปลานั้นเป็นเส้นฟันปลา 8 ซี่[1] ต่อมาจึงมีการลดจำนวนซี่ฟันปลาลงเหลือเพียง 5 ซี่ เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยมีความหมายหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน[2]

ธงชาติบาห์เรนมีความคล้ายคลึงกับธงชาติกาตาร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีสีที่เข้มกว่า[3]

พัฒนาการ

แก้

ธงชาติ

แก้

ธงประจำพระองค์

แก้

ธงทหาร

แก้

อ้างอิง

แก้