ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 สายแยกทางหลวงหมายเลข 408 (บ่อล้อ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4038 (ลำทับ) เป็นเส้นทางที่เชื่อมกัน 3 จังหวัด ระหว่างนครศรีธรรมราช-ตรังนครศรีธรรมราช-จังหวัดกระบี่ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางโดยไม่ต้องผ่านอำเภอทุ่งสง มีความยาวประมาณ 99 กิโลเมตร อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 45 กิโลเมตร#ช่วงที่ 1# อยู่ในจังหวัดตรังประมาณ 13 กิโลเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 31 กิโลเมตร#ช่วงที่ 2# อยู่ในอยู่ในจังหวัดกระบี่ประมาณ 10 กิโลเมตร[1]

ทางแยกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://roadnet.doh.go.th/