ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319 (สายโกรกพระ – ทัพทัน) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อจังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางตลอดทั้งสาย 24.453 กิโลเมตรเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้น บน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 และ ทางหลวงชนบท นว.1111 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านแยกแก้วตา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 ที่ตำบลเนินกว้าว เข้าสู่เขตอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี แล้วไปสิ้นสุดที่แยกโกรกพระ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ในตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 และ แขวงทางหลวงอุทัยธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319
โกรกพระ - ทัพทัน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว24.453 กิโลเมตร (15.194 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.3005 / ทางหลวงชนบท นว.1111 ใน อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทล.3013 ใน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319 ทิศทาง: โกรกพระ-ทัพทัน
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นครสวรรค์ 0+000 เชื่อมต่อจาก: ถนนเทศบาล 2 เข้า อ.โกรกพระ
นว.1111 ทางหลวงชนบท นว.1111 ไป อ.พยุหะคีรี   ทล.3005 ไป นครสวรรค์
4+175 แยกแก้วตา   ทล.3220 ไป อุทัยธานี ไม่มี
9+250 ไม่มี นว.4096 ทางหลวงชนบท นว.4096 ไป บ.ศาลาแดง
อุทัยธานี 23+600   ทล.3594 เข้า อ.ทัพทัน ไม่มี
24+453 แยกโกรกพระ   ทล.3013 ไป อ.ทัพทัน, อ.หนองฉาง   ทล.3013 ไป อ.สว่างอารมณ์, อ.ลาดยาว
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้