ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 (สายแยกสะแกกรัง – โกรกพระ) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานี กับ จังหวัดนครสวรรค์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 17.941 กิโลเมตรเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกสะแกกรัง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี ไปทางทิศใต้ และผ่านแยกแขวงการทาง ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3221 และเข้าสู่เขตอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไปสิ้นสุดที่แยกแก้วตา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319 ในตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุทัยธานี และ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220
แยกสะแกกรัง - โกรกพระ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว17.941 กิโลเมตร (11.148 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อไม่ระบุ–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.333 ใน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ปลายทางทิศเหนือ ทล.3319 ใน อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 ทิศทาง: แยกสะแกกรัง-โกรกพระ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
อุทัยธานี 0+000 แยกสะแกกรัง เชื่อมต่อจาก:   ทล.333 มาจาก อุทัยธานี, อ.หนองฉาง
ไม่มี   ทล.333 ไป นครสวรรค์, บรรจบ   ถนนพหลโยธิน
1+925 แยกแขวงการทาง   ทล.3221 ไป อ.ทัพทัน ไม่มี
6+575 อน.4018 ทางหลวงชนบท อน.4018 ไป บ.เนินเหล็ก ไม่มี
นครสวรรค์ 17+941 แยกแก้วตา   ทล.3319 ไป อ.ทัพทัน   ทล.3319 ไป อ.โกรกพระ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น แก้