ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 (สายหนองฉาง – ลาดยาว) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่พาดผ่าน จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 46.272 กิโลเมตรเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรสวนทาง ยกเว้นในเขตชุมชนจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่แยกหนองฉาง ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง ไปทางทิศตะวันตก ผ่านตัวอำเภอหนองฉาง ผ่านตัวอำเภอทัพทัน และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319 และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3456 และผ่านตัวอำเภอสว่างอารมณ์ และตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3456 อีกครั้ง แล้วเข้าสู่เขตอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3473 ที่ตำบลสร้อยละคร แล้วไปสิ้นสุดที่แยกลาดยาว ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1072 ในตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุทัยธานี และ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

Thai Highway-3013.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013
หนองฉาง - ลาดยาว
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:46.272 กิโลเมตร (28.752 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2524 [1] – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-333.svg ทล.333 ใน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-1072.svg ทล.1072 ใน อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ระบบทางหลวง

การแบ่งตอนควบคุมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0101 หนองฉาง - ทัพทัน 0+000 - 7+746 7.746 หนองฉาง อุทัยธานี
0102 ทัพทัน - คลองแบ่ง 7+746 – 29+930 7.746 สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
0200 คลองแบ่ง - ลาดยาว 29+930 - 46+272 16.342 บ้านแดน นครสวรรค์ที่ 1

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ทิศทาง: หนองฉาง-อุทัยธานี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
อุทัยธานี 0+000 แยกหนองฉาง เชื่อมต่อจาก:   ทล.333 ไป อุทัยธานี
  ทล.333 ไป อ.บ้านไร่ ไม่มี
0+650   ทล.3012 เข้า อ.หนองฉาง   ทล.3013 ไป อ.ทัพทัน, อ.สว่างอารมณ์
10+025 แยกทัพทัน ถนนยมราช ไป บ.ตลุกดู่ ถนนยมราช เข้า อ.ทัพทัน
10+500 อน.4030 ทางหลวงชนบท อน.4030 ไป บ.คอดยาง ไม่มี
10+650 แยกโกรกพระ ไม่มี   ทล.3319 ไป อ.โกรกพระ
17+640 แยกโคกหม้อ ไม่มี   ทล.3456 ไป บ.โคกหม้อ
24+630   ทล.3456 ไป อ.ลานสัก   ทล.3456 ไป บ.โคกหม้อ
นครสวรรค์ 35+700 นว.4013 ทางหลวงชนบท นว.4013 ไป บ.ดอนพลอง ไม่มี
36+050 ไม่มี นว.4101 ทางหลวงชนบท นว.4101 ไป บ.หนองนมวัว
43+500   ทล.3473 ไป อ.ชุมตาบง, อ.แม่เปิน ไม่มี
46+272 แยกลาดยาว ไม่มี   ทล.1072 ไป นครสวรรค์
ตรงไป:   ทล.1072 ไป อ.แม่วงก์, อ.คลองลาน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข