ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 หรือ สายนครสวรรค์ – โกรกพระ เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดนครสวรรค์ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 14.114 กิโลเมตร (เริ่มนับที่ กม.0+440) ส่วนใหญ่จะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ โดยทางหลวงสายนี้เริ่มต้นที่ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ไปทางทิศใต้ ผ่านแยกตะเคียนเลื่อน (ใต้สะพาน) ตัดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 ที่ตำบลตะเคี่ยนเลื่อน แล้วไปสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3319 และ ทางหลวงชนบท นว.1111 ในตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

Thai Highway-3005.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005
นครสวรรค์ - โกรกพระ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:14.114 กิโลเมตร (8.770 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:ไม่ระบุ – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:ถนนสวรรค์วิถี ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 Thai Highway-122.svg ถ.เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-3319.svg Seal of the Department of Rural Roads of Thailand.svg ทล.3319 / ทางหลวงชนบท นว.1111 ใน อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3005 ทิศทาง: นครสวรรค์-โกรกพระ
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นครสวรรค์ 0+440 เชื่อมต่อจาก: ถนนสวรรค์วิถี เข้า นครสวรรค์
4+500 แยกตะเคี่ยนเลื่อน
(ใต้สะพาน)
      ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ไป ชัยนาท, กรุงเทพฯ       ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ไป กำแพงเพชร, พิจิตร
12+100 ไม่มี นว.4022 ทางหลวงชนบท นว.4022 ไป บ.ศาลาแดง
14+554 ถนนเทศบาล 2 เข้าตัว อ.โกรกพระ   ทล.3319 ไป อุทัยธานี
ตรงไป: นว.1111 ทางหลวงชนบท นว.1111 ไป อ.พยุหะคีรี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข