รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 2

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วยเลข 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบางส่วนในภาคเหนือและภาคกลาง

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน แก้

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2 495.409 สระบุรี - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ถนนมิตรภาพ สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย
21 412.874 สามแยกพุแค - เลย ถนนสระบุรี - หล่มสัก, ถนนหล่มสัก - เลย, ถนนคชเสนีย์, ถนนสามัคคีชัย สระบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, เลย
22 239.171 อุดรธานี - นครพนม ถนนนิตโย อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม
23 278.752 บ้านไผ่ - อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี
24 420.145 ทางต่างระดับสีคิ้ว - อุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
201 382.228 ทางต่างระดับสีคิ้ว - เชียงคาน ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย
202 392.320 ชัยภูมิ - เขมราฐ ถนนนิเวศรัตน์ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
204 18.839 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
205 231.085 บ้านหมี่ - สามแยกสุรนารายณ์ ถนนสุรนารายณ์ ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
206 36.576 ตลาดแค - หินดาด ถนนพิมาย-ห้วยแถลง นครราชสีมา
207 36.379 บ้านวัด - ประทาย ถนนเจนจบทิศ นครราชสีมา
208 56.233 ท่าพระ - มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ขอนแก่น, มหาสารคาม
209 5.1 ทางเข้าเมืองขอนแก่น (ด้านตะวันออก) ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น
210 118.908 อุดรธานี - วังสะพุง ถนนบุณยาหาร อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
211 184.36 หนองสองห้อง - เชียงคาน หนองคาย, เลย
212 576.298 หนองคาย - อุบลราชธานี ถนนหนองคาย-โพนพิสัย, ถนนเสด็จ, ถนนพนังชลประทาน, ถนนชยางกูร หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
213 173.64 มหาสารคาม - สกลนคร ถนนถีนานนท์, ถนนกุดยางสามัคคี (ตอนควบคุม 0104) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
214 252.427 กาฬสินธุ์ - ด่านศุลกากรช่องจอม ถนนหายโศรก, ถนนปัทมานนท์, ถนนภักดีชุมพล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
215 76.628 ร้อยเอ็ด - ตาฮะ ถนนสุริยเดชบำรุง ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
216 26.497 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี อุดรธานี
217 86.067 คำน้ำแซ่บ - ช่องเม็ก ถนนสถิตย์นิมานกาล อุบลราชธานี
218 49.462 บุรีรัมย์ - นางรอง ถนนจิระ บุรีรัมย์
219 136.485 บรบือ - บุรีรัมย์ มหาสารคาม, สุรินทร์, บุรีรัมย์
220 53.669 ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ถนนนครศรีลำดวน ศรีสะเกษ
221 97.99 ศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนพระวิหาร, ทางคู่ขนาน ทล.2085 ศรีสะเกษ
222 128.756 พังโคน - บึงกาฬ สกลนคร, บึงกาฬ
223 65.052 สกลนคร - บ้านต้อง ถนนมัธยมจันทร์, ถนนสกล-นาแก สกลนคร, นครพนม
224 225.356 นครราชสีมา - หินโคน ถนนราชสีมา-โชคชัย นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
225 253.29 แยกบึงบอระเพ็ด - ชัยภูมิ ถนนแสงราษฎร์ใต้, ถนนแสงมุกดา นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ
226 324.33 หัวทะเล - วารินชำราบ ถนนเพชรมาตุคลา, ถนนอุบล นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
227 162.667 กาฬสินธุ์ - พังโคน ถนนพังโคนพัฒนา กาฬสินธุ์, อุดรธานี, สกลนคร
228 87.884 ชุมแพ - หนองบัวลำภู ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
229 54.885 บ้านไผ่ - ช่องสามหมอ ถนนแจ้งสนิท ชัยภูมิ, ขอนแก่น
230 48.332 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น บายพาสเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
231 46.142 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี บายพาสเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
232 26.596 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด บายพาสเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
233 7.31 แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ หนองคาย
234 18.367 ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ บายพาสเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
238 13.862 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร บายพาสเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
239 0.517 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร ถนนคู่ขนานเมืองหนองคาย มุกดาหาร
240 9.089 ทางเลี่ยงเมืองนครพนม บายพาสเมืองนครพนม นครพนม
241 10.145 ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร บายพาสเมืองสกลนคร สกลนคร
242 26.958 หนองคาย - ท่าบ่อ ถนนพนังชลประทาน หนองคาย
243 2.475 หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ถนนเสด็จ, ถนนมิตรภาพสายเก่า หนองคาย
244 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ[1] บึงกาฬ
247 11.600 ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย[2] ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก หนองคาย
288 15.559 ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ บายพาสเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 110.7[3] ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา บายพาสเมืองโคราช นครราชสีมา
291 13.853 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม บายพาสเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
292 8.191 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร บายพาสเมืองยโสธร ยโสธร
293 37.087 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ บายพาสเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
294 10.965 ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ บายพาสเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
295 1.4 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม ถนนคู่ขนานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
299 135.464 ลำน้ำพาน - หนองบง ถนนถีนานนท์, ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (20xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2005 6.200 หล่มเก่า - วังบาล เพชรบูรณ์
2007 4.392 นายม - ถ้ำน้ำบัง เพชรบูรณ์
2008 6.365 หล่มสัก - น้ำก้อ เพชรบูรณ์
2009 53.810 ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กาฬสินธุ์
2012 7.200 ทางเข้าวิเชียรบุรี ถนนบุศราคัม เพชรบูรณ์
2013 90.071 บ้านแยง - โคกงาม พิษณุโลก, เลย
2014 10.360 โป่งชี - ด่านซ้าย เลย
2016 70.895 วังสะพุง - ตาดกลอย เลย, เพชรบูรณ์
2019 7.550 โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
2020 22.627 ท่าบ่อ - บ้านผือ หนองคาย, อุดรธานี
2021 42.573 ดงไร่ - บ้านผือ ถนนชนบทบำรุง อุดรธานี
2022 62.183 นิคม - บ้านดุง อุดรธานี
2023 61.145 น้ำฆ้อง - วังสามหมอ อุดรธานี
2025 14.205 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ถนนรอบเมืองเทศบาลตำบลกุมภวาปี อุดรธานี
2026 47.000 หนองหิ้ง - เหล่าหลวง บึงกาฬ
2027 2.542 ทางเข้าท่าอุเทน นครพนม
2028 40.631 กุสุมาลย์ - โนนศิวิลัย สกลนคร, นครพนม
2030 2.155 ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ นครพนม
2031 22.959 ธาตุน้อย - นาเหนือ นครพนม
2032 31.214 ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม นครพนม
2033 56.863 นาแก - หนองญาติ นครพนม
2034 77.304 มุกดาหาร - หนองผือ มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2037 20.946 ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
2038 30.566 กุดฉิม - เมืองใหม่ ขอนแก่น
2039 77.479 น้ำพอง - ไทยเจริญ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2040 78.090 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2041 12.784 สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม กาฬสินธุ์
2043 85.709 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2044 47.677 ร้อยเอ็ด - โพนทอง ร้อยเอ็ด
2045 35.875 ร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2046 58.457 เสลภูมิ - กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
2047 6.259 กุดโจด - กุดแห่ ยโสธร
2049 24.500 ม่วงสามสิบ - พนา อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2050 97.838 อุบลราชธานี - เขมราฐ ถนนเขมราษฎร์ธานี อุบลราชธานี
2051 12.825 ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
2054 33.742 ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ชัยภูมิ
2055 14.086 โคกสะอาด - หนองสองห้อง ชัยภูมิ
2061 18.802 ทางพาด - พุทไธสง บุรีรัมย์
2062 42.484 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ขอนแก่น
2063 31.941 บรบือ - วาปีปทุม มหาสารคาม
2065 43.780 พล - คอนสวรรค์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2067 22.754 ดอนหวาย - ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2068 43.308 โคกกรวด - โนนไทย นครราชสีมา
2069 15.192 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ชัยภูมิ
2072 16.000 หนองปล้อง - พระบึง นครราชสีมา
2073 83.137 นางรอง - ชุมพวง บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2074 64.413 บุรีรัมย์ - พุทไธสง บุรีรัมย์
2076 56.337 ท่าตูม - ส้มป่อยน้อย สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2077 66.707 สุรินทร์ - บัวเชด สุรินทร์
2079 40.277 รัตนบุรี - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2081 78.924 ตาฮะ - พุทไธสง สุรินทร์, บุรีรัมย์
2083 60.673 ส้มป่อยน้อย - คำเขื่อนแก้ว ถนนรัฐประชา ศรีสะเกษ, ยโสธร
2085 53.581 กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ถนนสินประดิษฐ์ ศรีสะเกษ
2086 110.006 กู่พระโกนา - กันทรารมย์ ถนนบริหาร ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ
2087 4.415 เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2089 70.420 มวกเหล็ก - ลำนารายณ์ สระบุรี, ลพบุรี
2090 23.700 ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ นครราชสีมา
2091 58.759 สว่างแดนดิน - หนองแวง สกลนคร
2092 36.704 เหล่าอุดม - กุดเรือคำ อุดรธานี, สกลนคร
2094 71.243 พรรณานิคม - เซกา สกลนคร, บึงกาฬ
2095 67.577 พรเจริญ - ปากคาด บึงกาฬ
2096 123.988 หนองเม็ก - คำตากล้า อุดรธานี, สกลนคร
2097 42.397 นาคำไฮ - ข้าวสาร หนองบัวลำภู, อุดรธานี
2098 13.616 บ้านผือ - ข้าวสาร อุดรธานี
2099 9.358 อาฮี - ท่าลี่ เลย
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (21xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2101 20.5 ห้วยผึ้ง - นาคู กาฬสินธุ์
2104 30.335 จอมมณี - ดอนสวรรค์ นครพนม, มุกดาหาร
2108 62.524 ธาตุจอมศรี - ปากชม เลย
2109 25.244 คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2111 38.892 พยุห์ - ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2112 110.04 เขมราฐ - โขงเจียม อุบลราชธานี
2113 35.632 ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ เลย
2114 26.790 ด่านซ้าย - ปากหมัน เลย
2115 46.821 ปากภู - ปากห้วย เลย
2116 191.503 สี่แยกยางตลาด - ดอนตาล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร
2117 11.986 ตะโก - เขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์
2120 14.699 ส้มป่อย - ละหานทราย บุรีรัมย์
2122 18.135 บักจรัง - มะโน สุรินทร์
2125 35.235 บ้านไฮ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2126 11.225 ผือใหม่ - โดนเอาว์ ศรีสะเกษ
2127 13.085 ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2128 10.767 ขุนหาญ - กันทรอม ศรีสะเกษ
2129 1.2 ทางเข้าลำนารายณ์ ถนนคชเสนี ลพบุรี
2131 12.863 ขอนแก่น - เหล่านางาม ถนนเหล่านาดี ขอนแก่น
2132 43.45 ท่าแร่ - ศรีสงคราม สกลนคร, นครพนม
2133 36.03 ศรีบุญเรือง - ภูเวียง หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2134 104.618 ลืออำนาจ - โขงเจียม อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2135 37.491 หนามแท่ง - ดอนใหญ่ อุบลราชธานี
2138 34.773 บ้านใหม่ - นาด้วง เลย
2140 23.233 วังสะพุง - นาหลวง เลย
2141 44.026 ตาดข่า - ภูป่าไผ่ เลย
2142 6.5 บ้านโพธิ์ - โคกโขง บึงกาฬ
2145 6.5 หนองยาง - บ้านซาง บึงกาฬ
2146 58.646 หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2148 21.166 ด่านขุนทด - หนองสรวง นครราชสีมา
2150 65.374 บ้านวัด - โนนไทย นครราชสีมา
2156 9.268 ยางตลาด - บ้านเสียว กาฬสินธุ์
2157 15.079 ขุขันธ์ - โคกตาล ศรีสะเกษ
2159 119.854 ช่อระกา - คอนสาร ชัยภูมิ
2160 32.463 คง - บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2162 4.29 ทางเข้าเมืองจักราช นครราชสีมา
2164 4.522 ตะเคียน - ท่าขี้เหล็ก นครราชสีมา
2166 82.551 เสิงสาง - หนองผะองค์ นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2167 49.038 ตรางสวาย - สำโรงทาบ ศรีสะเกษ, สุรินทร์
2169 62.735 ยโสธร - เลิงนกทา ถนนวารีราชเดช ยโสธร
2170 30.714 หนองบัวใหญ่ - หนองจาน ชัยภูมิ
2171 44.814 ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน อุบลราชธานี
2172 44.683 ดอนจิก - โนนเลียง อุบลราชธานี
2173 13.3 นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม อุบลราชธานี
2177 33.193 ศรีสงคราม - อากาศอำนวย นครพนม, สกลนคร
2178 43.688 วารินชำราบ - หนองงูเหลือม อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2179 18.423 จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
2182 49.2 เดชอุดม - หนองแสง อุบลราชธานี
2183 37.737 น้ำพอง - ท่าหิน ขอนแก่น
2185 19.97 บ้านเซือม - นาหว้า สกลนคร, นครพนม
2187 36.93 หนองเรือ - หนองแวง ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2188 22.349 กันทรวิชัย - บ้านขี มหาสารคาม
2191 2.909 ทางเข้าเดชอุดม ถนนสถลมาร์ค,ถนนประชา อุบลราชธานี
2195 113.102 เชียงคาน - เหมืองแพร่ เลย
2196 52.32 นางั่ว - แคมป์สน เพชรบูรณ์
2197 1.082 กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ อุบลราชธานี
2198 23.427 ขามทะเลสอ - โคกสูง นครราชสีมา
2199 37.076 ชนบท - กุดรู ขอนแก่น
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (22xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2201 53.623 ขุขันธ์ - ช่องสะงำ ถนนไกรภักดี ศรีสะเกษ
2202 7.0 ท่าขอนยาง - นาสีนวล ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
2208 46.496 ประโคนชัย - กระสัง บุรีรัมย์
2210 37.425 ขมิ้น - น้ำปลีก อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2213 11.885 นาส่วง - นาเยีย อุบลราชธานี
2214 46.971 นากระแซง - บ้านดวน อุบลราชธานี
2215 18.595 บุ่งน้ำเต้า - โนนสว่าง เพชรบูรณ์
2216 99.772 ห้วยสนามทราย - กกกะทอน ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์
2217 29.411 ด่านขุนทด - คำปิง นครราชสีมา, ชัยภูมิ
2218 52.469 คำเพิ่ม - ห้วยบาง สกลนคร
2219 89.925 บ้านหมี่ - ศรีเทพน้อย ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2220 2.45 กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
2222 30.615 โขงเจียม - สะพือ อุบลราชธานี
2224 51.798 มวกเหล็ก - ซับน้อยเหนือ สระบุรี, นครราชสีมา
2226 95.835 วังหิน - สตึก นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2229 13.83 กุดเรือคำ - บ้านม่วง สกลนคร
2230 24.85 เหล่าอุดม - เฝ้าไร่ อุดรธานี, หนองคาย
2231 9.603 โนนสวรรค์ - กุงเก่า อุดรธานี, กาฬสินธุ์
2232 41.345 หนองผือ - นาไฮ อุบลราชธานี
2233 40.761 พล - ท่านางแนว ขอนแก่น
2234 8.500 ทางเข้าบ้านพอก ทางเข้าโรงเรียนสวัสดีวิทยา ศรีสะเกษ
2235 25 หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง นครราชสีมา
2236 15.55 สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ศรีสะเกษ
2239 53.273 บ้านต้อง - ศรีธาตุ อุดรธานี
2242 17.034 บุ่งเขียว - เขมราฐ อุบลราชธานี
2243 72.138 บัวชุม - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2244 14.5 มอดินแดง - ศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
2245 7.915 นาตะกรุด - หนองบัวเริง เพชรบูรณ์
2246 66.651 บ่อตะครอง - ตะโก ขอนแก่น, นครราชสีมา
2247 66.483 จงโก - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2248 106.262 ภูมิซรอล - บุณฑริก ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2249 31.376 ไร่ทาม - สงเปือย ถนนไร่ทาม-สงเปือย เลย
2250 20.36 ห้วยทรายคำ - หนองคัน เลย
2252 14.518 ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2253 6.659 คำพิมูล - คำม่วง กาฬสินธุ์
2255 22.031 นาข่า - สุมเส้า อุดรธานี
2256 77.033 ถนนโค้ง - กุดม่วง ลพบุรี, นครราชสีมา
2258 5 สะเดาะพง - เสลี่ยงแห้ง 2 เพชรบูรณ์
2259 46.191 เสลภูมิ - คำโพนสูง ร้อยเอ็ด
2260 36.798 ลำสนธิ - ซับลังกา ลพบุรี
2262 34.046 สำโรงทาบ - ม่วงหมาก สุรินทร์
2263 48.348 อุดรธานี - หนองแวง อุดรธานี
2264 2.358 ทางเข้าหนองปลาปาก หนองคาย
2265 1.325 ทางเข้ากลางใหญ่ อุดรธานี
2266 31.983 ศรีเชียงใหม่ - กลางใหญ่ หนองคาย, อุดรธานี
2267 48.262 โพนพิสัย - โซ่พิสัย หนองคาย, บึงกาฬ
2268 77.271 เชียงยืน - ท่าคันโท มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2269 23.72 โนนใหม่ - ดงบัง ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2270 19.537 มีชัย - หนามแท่ง อุดรธานี, สกลนคร
2271 10.915 ปากน้ำ - เฉลียงลับ เพชรบูรณ์
2272 13.532 หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ลพบุรี
2273 28.544 บ้านหมาก - สวนมะเดื่อ สระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี
2274 18.093 อีเหลอ - คลองไทร นครราชสีมา, สระบุรี
2275 189.533 หนองบง - น้ำดุก ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2276 39.819 กุรุคุ - เรณูนคร นครพนม
2278 18.252 หัวนา - กกโอ เพชรบูรณ์
2280 37.773 สนามชัย - นาบัว สกลนคร
2281 21.156 โคกคอน - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2282 18.211 มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ลพบุรี
2283 26.992 สังขะ - บ้านด่าน สุรินทร์
2285 22.39 ประทาย - ชุมพวง นครราชสีมา
2287 85.379 ดงหลวง - กุดปลาค้าว มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์
2288 9.798 หนองยาว - ลำดวน สุรินทร์
2289 25.388 บ้านโพน - วังสามหมอ กาฬสินธุ์, อุดรธานี
2291 49.274 กุฉินารายณ์ - สร้างค้อ กาฬสินธุ์, สกลนคร
2292 17.743 ก้านเหลืองดง - โนนตูม มุกดาหาร
2294 23.93 แก่งไฮ - ห้วยติ้ว เลย
2296 2.6 ทางแยกเข้าแก่งตะนะ อุบลราชธานี
2297 16.123 บ้านลาน - เปือยน้อย ขอนแก่น
2298 14.063 แหลมทอง - สระมะค่า นครราชสีมา
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (23xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2300 30.337 หนองแหน - หนองเขื่อน มหาสารคาม
2301 35.785 หินตั้ง - หนองสองห้อง ขอนแก่น
2302 21.85 กอไผ่ - บุ่งน้ำเต้า เพชรบูรณ์
2306 10.57 ห้วยมะเขือ - โจะโหวะ เพชรบูรณ์
2307 26.094 วานรนิวาส - บ้านเซือม สกลนคร
2308 18.962 บ้านขาม - บ้านเซือม สกลนคร
2310 12.88 สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง นครราชสีมา
2312 28.302 หนองหาน - สุมเส้า อุดรธานี
2313 0.45 ทางเข้าท่ายม อุดรธานี
2314 24.753 หนองวัวซอ - กุดจับ อุดรธานี
2315 19 หนองวัวซอ - อูบมุง อุดรธานี
2316 58.855 โคกผักหวาน - บ้านเหล่า อุดรธานี
2318 7.524 ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน อุดรธานี
2320 10.728 เนินสง่า - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2321 34.802 ใหม่สามัคคี - สระโบสถ์ ลพบุรี
2322 126.508 โสกขุ่น - ท่าคันโท มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2323 5.818 ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เพชรบูรณ์
2324 0.125 ทางเข้าหนองหาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายเก่า / ถนนนิตโย อุดรธานี
2325 18.044 เขาค้อ - หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2326 15.959 เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
2327 6.5 บัวคำ - โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
2328 41.982 แยกเข้าช่องจอม - นาตำบล สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2329 27.512 เพ็ญ - สร้างคอม อุดรธานี
2330 33.221 สร้างค้อ - ห้วยหวด สกลนคร
2331 71.947 โจะโหวะ - นครไทย เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
2333 22.923 หนองสนิท - ศรีสำโรง สุรินทร์
2334 30.695 จอมพระ - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2335 27.393 ภูมิซรอล - น้ำตกสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2336 44.919 หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
2337 26.796 ห้วยยาง - สองคอน อุบลราชธานี
2338 33.619 สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว สระบุรี, ลพบุรี
2339 37.959 ศรีวิชา - สามแยกกวนบุ่น สกลนคร, มุกดาหาร
2340 56.013 ศิลาทิพย์ - สระโบสถ์ ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2341 71.794 วัดไพรพัฒนา-หนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
2342 19.213 สว่างแดนดิน - ส่องดาว สกลนคร
2343 13.841 สักหลง - วังมล เพชรบูรณ์
2344 5.2 วังตะโก - โคกเจริญ ลพบุรี
2346 46.696 ดอนเชียงบาน - ดงขวาง สกลนคร, นครพนม
2347 5.604 ธาตุนาเวง - สกลนคร สกลนคร
2348 98.213 บ้านผือ - ปากมั่ง อุดรธานี, หนองคาย, เลย
2349 12.113 หัวช้าง-บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2350 34.072 หนองหาน - กุมภวาปี อุดรธานี
2351 37.454 พลไว - ยางชุมน้อย ยโสธร, ศรีสะเกษ
2352 19.7 นาด่าน - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
2354 72.323 วะตะแบก - หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
2355 23.934 สูงเนิน - สี่แยก สกลนคร
2356 0.25 เสิงสาง - สระตะเคียน นครราชสีมา
2357 16.679 หนองยายโต๊ะ- ลำพญาไม้ ลพบุรี
2358 11.532 โนนหอม - เต่างอย สกลนคร
2359 77.482 หนองบัวแดง - วังใหญ่ ชัยภูมิ
2361 12.1 หนองเขียด - ภูผาม่าน ขอนแก่น
2365 22.632 โคกแขวน - ดอนแขวน นครราชสีมา
2366 0.234 ทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ
2367 37.129 มหาสารคาม - กมลาไสย มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2368 4.621 ทางเข้าผาแต้ม อุบลราชธานี
2369 63.056 พระทองคำ - แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2370 35.87 นิคมคำสร้อย - หนองสูง มุกดาหาร
2371 37.325 ศีขรภูมิ - สังขะ สุรินทร์
2372 16.811 วังบาล - กกโอ เพชรบูรณ์
2373 22.500 โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ถนนขนส่งพัฒนา ศรีสะเกษ
2375 28.547 บักดอก - พนมดิน สุรินทร์
2376 35.34 น้ำซึม - สังคม อุดรธานี, หนองคาย
2377 1.28 นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
2378 43.425 จอมพระ - สามแยกจอมพระ สุรินทร์, บุรีรัมย์
2379 4.336 เจริญศิลป์ - กุดนาขาม สกลนคร
2380 28.739 หนองปลิง - บ้านสนาม มหาสารคาม
2381 30.003 นาเชือก - โพธิ์ทอง มหาสารคาม
2382 23.65 เขื่องใน - ยางชุมน้อย ถนนเขื่องใน 1 อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2383 27.723 ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย อุบลราชธานี
2385 16.973 นายม - เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2387 22.737 พิมพิสารน้อย - หนองห่าง ร้อยเอ็ด
2388 0.65 ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2389 38.519 แก้งคร้อ - สระพัง ชัยภูมิ
2390 18.421 ปฏิรูป - โนนสมบูรณ์ นครพนม
2391 27.769 กู่ทอง - บ้านเขื่อน มหาสารคาม
2392 39.001 จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2393 51.265 นาค้อ - หนองกุงทับม้า อุดรธานี
2396 48.886 ช่องเม็ก - หนองแสง อุบลราชธานี
2397 18.467 นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา สุรินทร์
2398 39.29 นาเฉลียง - ชนแดน เพชรบูรณ์
2399 40.361 สานตม - วังยาว เลย
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (24xx และมากกว่า) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2400 45.601 หนองหิน - เอราวัณ ทางหลวง ร.พ.ช สายเก่า เลย, หนองบัวลำภู
2401 16.037 หนองไผ่ - ซับพุทรา เพชรบูรณ์
2402 24.432 จางวาง - ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
2404 21.396 เขื่องใน - เมืองน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2405 7.3 บ้านไผ่ - กลางใหญ่ ยโสธร, อุบลราชธานี
2406 24.02 บ้านโคก - ธาตุกลาง อุบลราชธานี
2408 18.395 นาคำใหญ่ - โพนเมือง อุบลราชธานี, ยโสธร
2410 23.173 บ้านเหล่า - ดอนกลอย อุดรธานี
2411 6.3 บ้านพลับ - หนองนกเขียน ถนนเลี่ยงเมืองบ้านผือ อุดรธานี
2412 24.065 ท่าวารี - ละทาย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2413 52.664 บ้านเอ้ - หนองขอน อุบลราชธานี
2414 33.582 โคกน้อย - บ้านกลาง อุดรธานี, เลย
2415 35.191 หนองบ่อ - หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี
2416 26 ทางเข้าเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
2417 45.44 นาพระชัย - เซกา นครพนม, บึงกาฬ
2418 37.083 โพนทอง - หนองพอก ร้อยเอ็ด
2419 7.127 ขวัญเมือง - คำลือชา กาฬสินธุ์
2420 44.493 ศรีบุญเรือง - นากลาง หนองบัวลำภู
2421 48.239 เขื่อนลำพระเพลิง - กระโทก นครราชสีมา
2422 10.847 ทางเข้าปากช่อง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายเก่า / ถนนมิตรภาพ นครราชสีมา
2423 0.8 ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี
2424 0.304 กุดกว้าง - เมืองเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายเก่า / ถนนมิตรภาพ / ถนนกลางเมือง ขอนแก่น
2425 5.153 โคกศรีทอง - ต้นแหน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายเก่า นครพนม
2426 0.5 โรงเรียนบุญวัฒนา - ดอนขวาง นครราชสีมา
2427 1.6 ทางเข้าท่าอากาศยานสกลนคร สกลนคร
2428 1.741 ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ขอนแก่น
2430 0.585 ทางเข้าบ้านไผ่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายเก่า / ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น
2431 0.1 ทางเข้าบรบือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายเก่า / ถนนแจ้งสนิท มหาสารคาม
2432 2.143 ทางเข้าเขื่องใน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายเก่า / ถนนแจ้งสนิท อุบลราชธานี
2433 0.535 ทางเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ บุรีรัมย์
2434 6.007 สีคิ้ว - หนองรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า นครราชสีมา
2435 0.29 ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า ชัยภูมิ
2436 10.524 บ้านแวง - แยกโชว์รูม ถนนเลี่ยงเมืองพุทไธสง บุรีรัมย์
2437 2.095 สามแยกเกษตร - เทศบาลตำบลพิมาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 สายเก่า นครราชสีมา
2438 0.62 สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2439 1.75 สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 สายเก่า นครราชสีมา
2440 43.197 บ้านใหม่ไชยพจน์ - พล ถนนเจนจบทิศ; ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 เดิม บุรีรัมย์, ขอนแก่น
2441 0.622 ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 และ 12 สายเก่า กาฬสินธุ์
2442 2.91 ห้วยสีทน - มอดินแดง กาฬสินธุ์
2443 5.225 โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง อุบลราชธานี
2444 1.084 ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 สายเก่า มหาสารคาม
2445 68.368 บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด บุรีรัมย์
2446 5.207 หนองน้ำขุ่น - ปะคำ บุรีรัมย์
2447 7.649 บุรีรัมย์ - บ้านพลวง บุรีรัมย์
2448 0.49 ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2449 3.67 ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2451 0.186 ทางเข้าเขมราฐ อุบลราชธานี
2453 0.487 ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2109 และ 2146 สายเก่า ขอนแก่น
2454 2.583 ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ อำนาจเจริญ
2455 0.475 ทางเข้าฟ้าห่วน อุบลราชธานี
2456 0.278 ทางเข้าประโคนชัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 สายเก่า บุรีรัมย์
2457 0.391 ทางเข้าบ้านขามเปี้ย ร้อยเอ็ด
2458 12.658 โคกไทร - ปวงตึก สุรินทร์
2460 1.675 ทางเข้าโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
2461 1.174 ทางออกผาแต้ม อุบลราชธานี
2462 2.714 หนองหล่ม - หนองเหล่า อุบลราชธานี
2463 0.15 ทางเข้าเทศบาลเมืองปัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายเก่า / ถนนสืบศิริ นครราชสีมา
2464 0.606 ทางเข้าเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
2465 0.878 ทางเข้าวังชมภู ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายเก่า / ถนนสามัคคีชัย เพชรบูรณ์
2466 13.594 โคกหนองม่วง - สักหลง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายเก่า, ถนนโคกหนองม่วง-หล่มสัก, ถนนหล่มสัก-สักหลง เพชรบูรณ์
2467 0.067 ทางเข้านครไทย พิษณุโลก
2470 0.136 ทางเข้าโนนสัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 เดิม หนองบัวลำภู
2471 0.216 สะเดาะพง - เล่ากี่ เพชรบูรณ์
2472 5.49 ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
2473 6 หนองอีเกิ้ง - โนนสว่าง เลย
2474 4.043 ดงขวาง - ห้วยลาน เพชรบูรณ์
2475 1.683 ทางเข้าร่องกล้า พิษณุโลก
2476 1.016 วังขาม - ห้วยไคร้ เลย
2477 1.732 โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายเก่า / ถนนอรุณประเสริฐ ยโสธร
2478 9.666 ปากน้ำ - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2479 11.726 นาจาน - หนองผือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 สายเก่า เลย
2480 0.744 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2195 สายเก่า เลย
2481 9.618 ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า,ถนนมลิวรรณ เลย
2483 5.485 ทางเข้านาส่วง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายเก่า อุบลราชธานี
2484 10.725 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า,ถนนชัยภูมิ–ชุมแพ ชัยภูมิ
2485 4.417 โคกมะเมียน - ดงมัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 สายเก่า สุรินทร์
2486 1.17 แกใหญ่ - แสลงพันธ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 สายเก่า สุรินทร์
2487 0.668 เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน สุรินทร์
2601 21.242 ทางบริการด้านซ้ายทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน - หนองคาย นครราชสีมา
2602 14.197 ทางบริการด้านขวาทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน - หนองคาย นครราชสีมา
  ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง   ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต แก้

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักในอดีต แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินสายประธานและรองประธานในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
24 พิษณุโลก - หล่มสัก ถนนมิตรภาพ (1) ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

(2) หมายเลขทางหลวงนำไปใช้เรียกถนนโชคชัย - เดชอุดม (สีคิ้ว - เดชอุดม หรือสีคิ้ว - อุบลราชธานี ในเวลาต่อมา)

พิษณุโลก, เพชรบูรณ์
203 หล่มสัก - เลย ถนนสามัคคีชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เพชรบูรณ์, เลย
209 ต่อเขตเทศบาลนครขอนแก่นควบคุม - ยางตลาด ถนนศรีจันทร์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
235 ทางเลี่ยงเมืองนาแก ถนนสกล - นาแก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เดิมที่เข้าตัวอำเภอนาแก เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2425 นครพนม

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (20xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2001 ทางแยกเข้าบ้านถ้ำพระ ถนนบุ้งน้ำเต้า - ถ้ำพระ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2478 ถนนเพชรเจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2385 ถนนนิกรบำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2004 ต่อเขตเทศบาลเมืองหล่มสักควบคุม - สักงอย ถนนวจี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (เพชรบูรณ์) - ป่าแดง ถนนบูรกรรมโกวิท ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2010 ต่อทางของเทศบาลเมืองหล่มสัก - ท่าอิบุญ ถนนกำแหง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ
(1) เทศบาลเมืองหล่มสัก
(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
(4) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
(5) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
เพชรบูรณ์
2011 หล่มสัก - หล่มเก่า ถนนพิทักษ์บำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
2015 ขอนแดง - ฟากนา ถนนเจริญรัฐ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลนาอาน เลย
2017 ต่อเขตเทศบาลเมืองเลยควบคุม - นาบอน ถนนวิสุทธิเทพ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเลย เลย
2018 ต่อเขตเทศบาลเมืองเลยควบคุม - หนองผักก้าม ถนนเทศบาล 10 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเลย เลย
2024 อุดรธานี - หนองสำโรง ถนนหนองสำโรง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2029 ทางเข้ามุกดาหาร ถนนวิสุทธการ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2030 มุกดาหาร - คำชะอี - กุฉินารายณ์ ถนนกุฉินารายณ์ - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2042 และ 12 ในเวลาต่อมา

หมายเลขทางหลวงนำไปใช้ทางเลี่ยงเมืองธาตุพนม

มุกดาหาร, กาฬสินธุ์
2035 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 1 ถนนดรุณสำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2036 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 2 ถนนรื่นรมย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2042 ต่อเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 213 (หนองแวง) ถนนสมเด็จ - มุกดาหาร, ถนนพิทักษ์พนมเขต (1) ช่วงหนองแวง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 299

(2) ช่วงถนนพิทักษ์พนมเขต (ทางเข้าเมืองมุกดาหาร) เป็นทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
2048 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านหนองผือ) - อำเภอชานุมาน ถนนหนองผือ - ชานุมาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2052 ทางแยกเข้าสถานีบัวใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
2053 ชัยภูมิ - อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหลุบโพธิ์ ถนนนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ชัยภูมิ
2056 โนนหัน - คอนสาร ถนนโนนหัน - คอนสาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น,ชัยภูมิ
2057 บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น
2058 ทางแยกเข้าพล ถนนพาณิชย์เจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น
2059 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 1 ถนนอำมาตย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2060 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 2 ถนนราชนิกูล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2064 บรบือ - บ้านสำโรง - พยัคฆภูมิพิสัย - สตึก ถนนบรบือ - บุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 มหาสารคาม,บุรีรัมย์
2066 ต่อเขตเทศบาลนครราชสีมาควบคุม - ภูเขาลาด ถนนภูเขาลาด ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
2070 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - โชคชัย ถนนราชสีมา - โชคชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2071 โชคชัย - ครบุรี ถนนโชคชัย - ครบุรี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2075 ต่อทางเทศบาลประโคนชัยควบคุม - ละหานทราย ถนนประโคนชัย - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 บุรีรัมย์
2078 สุรินทร์ - ลำชี สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์
2080 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์) - อุทุมพรพิสัย ถนนสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2082 ทางแยกเข้าโรงเก็บสินค้ารถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ถนนรถไฟ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี
2084 ศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (ส้มป่อยน้อย) ศีรษะเกษ - ส้มป่อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ
2087 แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ประดู่งาม) - บ้านชัยบาดาล ถนนเทศบาล 26 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี
2088 สถานีปากช่อง - แผนกผลิตวัคซีน ถนนกองวัคซีน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา
2093 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (พังโคน) - ตาดภูวง ถนนสกลนาคร - พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สกลนคร

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (21xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2100 แยกทางหลวงหมายเลข 2115 (ตูบโกบ) - กกดู่ ถนนตูบโกบ - กกดู่ ทางหลวงชนบท ลย.4014 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทเลย เลย
2102 แยกทางหลวงหมายเลข 2030 (หนองเอี่ยนทุ่ง) - บ้านเหล่า ถนนพุธนคราภิบาล ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ 61-001 ในความดูแลของเทศบาลตำบลคำชะอี มุกดาหาร
2103 แยกทางหลวงหมายเลข 223 (หนองแคน) - โพนตูม ถนนหนองแคน - โพนตูม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นครพนม
2105 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) ถนนหนองฮี - เรณูนคร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2276 นครพนม
2106 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ลาดกะเฌอ) - บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข 22 (พรรณานิคม) ถนนผักกำภู - ลาดกะเฌอ ทางหลวงชนบท สก.2052 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร สกลนคร
2107 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟโนนพยอม ถนนโนนพยอม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น
2110 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - กระนวน ถนนยางตลาด - กระนวน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
2118 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) - ปะคำ ถนนธนะวิถี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 บุรีรัมย์
2119 ครบุรี - ละหานทราย ถนนครบุรี - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา,บุรีรัมย์
2120 ปะคำ - ละหานทราย ถนนปะคำ - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์
2121 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (หินโคน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2075 (บ้านกรวด) ถนนปะคำ - หินโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์, สุรินทร์
2123 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (หนองยาว) - กระเทียม ถนนหนองยาว - กระเทียม ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 27-012 ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม สุรินทร์
2124 สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) ถนนสังขะ - บ้านจารย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2458 สุรินทร์
2130 หน้าวัดใหม่อัมพวัน - สามแยกมิตรภาพ, แยกเข้า บชร.2 ถนนสืบศิริ, ถนนศิรินคร ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
2136 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) ถนนโพนทอง - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2139 ต่อเขตเทศบาลอุดรธานีควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ถนนอุดรธานี - บ้านถ่อน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
2143 ยางตลาด - สกลนคร ถนนถีนานนท์ (1) ช่วงสกลนคร-สมเด็จเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213

(2) ช่วงสมเด็จ-ทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพานเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และ 299 ในเวลาต่อมา

(3) ช่วงทางแยกต่างระดับวงแหวนลำพาน - ยางตลาดเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 และ 12 ในเวลาต่อมา

กาฬสินธุ์, สกลนคร
2144 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (โนนสมบูรณ์) - นาสวรรค์ ถนนโนนสมบูรณ์ - คำแก้ว ทางหลวงชนบท บก.4001 บึงกาฬ
2147 แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ไคสี) - โนนสว่าง ถนนไคสี - โนนสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลไคสี บึงกาฬ
2149 มัญจาคีรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2151 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2074 ถนนหน้าสถานี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2152 แยกทางหลวงหมายเลข 209 (เชียงยืน) - ท่าคันโท ถนนเชียงยืน - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2153 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ถนนชุมแพ - หนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ขอนแก่น,หนองบัวลำภู
2154 นาบอน - บ้านกลาง ถนนนาบอน - บ้านกลาง ทางหลวงชนบท ลย.3052 เลย
2155 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่ากลาง) - ท่าเพลิง ถนนท่ากลาง - ท่าเพลิง ทางหลวงชนบท กส.4073 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2158 อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล - ปรางค์กู่ ถนนนิเวศรัตน์ - ปรางค์กู่ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2161 ทางเข้าอำเภอสูงเนิน ถนนมอสูง - โสกแจ้ง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลสูงเนิน นครราชสีมา
2163 พิมาย - หินดาด ถนนพิมาย - หินดาด ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 นครราชสีมา
2165 โคกสะอาด - โนนเจริญ ถนนโคกสะอาด - โนนเจริญ (1) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโคกสะอาด เป็นทางหลวงชนบท บร.3010
(2) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโนนเจริญ เป็นทางหลวงชนบท บร.3029
บุรีรัมย์
2168 ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กันทรารมย์ ถนนราษีไศล - กันทรารมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2174 แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หางนา) - วังยาว ถนนโพนสูง - วังยาว ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เลย
2175 แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) ถนนพิมาย - ชุมพวง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 นครราชสีมา
2176 ตารางสวาย - ปรางค์กู่ ถนนตารางสวาย - ปรางค์กู่ ทางหลวงชนบท ศก.5057 ศรีสะเกษ
2180 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บ้านค่าย) - ละหาน ถนนบ้านค่าย - ละหาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2181 ปากห้วยขอนแก่น - หล่มสัก เพชรบูรณ์
2184 ท่าตะโก - วังพิกุล ถนนท่าตะโก - วังพิกุล ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 นครสวรรค์,เพชรบูรณ์
2186 ศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ถนนศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หนองคาย, เลย
2189 ทางแยกเข้าตลาดกันทรลักษ์ ถนนศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ - ตลาดสดกันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ศรีสะเกษ
2190 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ถนนคำใหญ่ - โคกเครือ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2192 เดชอุดม - นาห่อม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี
2193 ศรีสะเกษ - วารินชำราบ ถนนศรีสะเกษ - วารินชำราบ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2194 ทางแยกเข้าสังขะ ถนนบ้านชบ - สังขะ ทางหลวงชนบท สร.4029 ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ สุรินทร์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (22xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2200 ปรางค์กู่ - กำแมด ถนนปรางค์กู่ - กำแมด ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2202 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ท่าขอนยาง) - บ้านขี ถนนเข้ามหาวิทยามหาสาารคาม ทางหลวงชนบท มค.4009 และบางส่วนยังเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2202 มหาสารคาม
2203 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คันธารราษฎร์) - มะค่า ถนนกันทรวิชัย - มะค่า ทางหลวงชนบท มค.3064 มหาสารคาม
2206 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ประโคนชัย - กระสัง) ถนนประโคนชัย - กระสัง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 บุรีรัมย์
2207 ตลาดสดเทศบาล - ถนนรอบเมือง ถนนคูเมือง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
2209 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 (บ้านหวาย) ถนนปากช่อง - บ้านหวาย ทางหลวงชนบท พช.2057 เพชรบูรณ์
2211 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 ถนนศรีเทพ - ศรีเทพน้อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 เพชรบูรณ์
2212 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (คลองกระจัง) ถนนกระจัง - กระจังเหนือ (1) ทางหลวงชนบท ลบ.2134
(2) ทางหลวงชนบท พช.2053
ลพบุรี,เพชรบูรณ์
2221 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 (ตาเป๊ก) - ต่อเขตวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถนนตาเป๊ก - พนมรุ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2117 บุรีรัมย์
2223 ชุมพวง - ลำปลายมาศ ถนนชุมพวง - ลำปลายมาศ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2073 นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2225 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ถนนวัดป่า ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเชียง อุดรธานี
2227 พนมไพร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (มหาชนะชัย) ถนนรณชัยชาญยุทธ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2228 บ้านไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ทางรถไฟ) ถนนเจนจบทิศ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2237 แยกทางหลวงหมายเลข 208 (โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (เชียงยืน) ถนนโกสุมพิสัย - เชียงยืน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม
2238 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (ปักธงชัย) - สุขัง ถนนปักธงชัย - สุขัง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา
2240 เพ็กใหญ่ - โคกกลาง ถนนเพ็กใหญ่ - โคกกลาง ทางหลวงชนบท ขก.4076 ขอนแก่น
2241 โรงพยาบาลศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 220 ถนนกสิกรรม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2251 ส้มป่อย - สี่แยกไปโคกสุขสำราญ ถนนราษีไศล - โคกสุขสำราญ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2254 ห้วยข่า - คำบาก ถนนดอยห้วยข่า - คำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2257 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (นาโคก) - บรรจบทาง ร.พ.ช. ถนนศรีสองรักร่วมใจพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เลย
2261 บึงสาร - มะเริง ถนนบึงสาร - มะเริง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง นครราชสีมา
2277 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - เลิงนกทา ถนนดอนตาล - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 มุกดาหาร, ยโสธร
2284 แยกทางหลวงหมายเลข 2149 - วัดอุดมคงคาคีรีเขต ถนนนาแพง - โสกน้ำขุ่น ทางหลวงชนบท ขก.2013 ขอนแก่น
2286 ลำนารายณ์ - วังม่วง ถนนชัยบาดาล - วังม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ลพบุรี,สระบุรี
2293 นาจะหลวย - ภูมิซรอล ถนนนาจะหลวย - กันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 อุบลราชธานี,

ศรีสะเกษ

2295 ทางแยกเข้าวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ถนนโนนแดง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2299 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) ถนนห้วยยางดง - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (23xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2303 วังชมพู - วังทอง ถนนวังชมพู - วังทอง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลวังชมพู เพชรบูรณ์
2304 ทุ่งสมอ - แก้วงอย ถนนทุ่งสมอ - แก้วงอย ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
2305 ฐาน ชขส. 32 - ทุ่งสมอ ถนนทุ่งสมอ - ฐาน ชขส. 32 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เพชรบูรณ์
2309 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - หนองยายเทียม หนองบุญมาก - หนองยายเทียม ทางหลวงชนบท นม.2141 นครราชสีมา
2311 หนองสองห้อง - หนองขวาง หนองสองห้อง - หนองขวาง ทางหลวงชนบท นม.4066 นครราชสีมา
2317 หนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (เสิงสาง) ถนนหนองกี่ - เสิงสาง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2319 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2041 (โนนแหลมทอง) ถนนกาฬสินธุ์- พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 กาฬสินธุ์
2324 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) - บ้านม่วง ถนนคำตาคล้า - บ้านม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 อุดรธานี
2332 แยกทางหลวงหมายเลข 2061 - ต่อเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ถนนพุทไธสง - นาโพธิ์ ทางหลวงชนบท บร.4031 บุรีรัมย์
2345 สระแก้ว - ภูวง ถนนสระแก้ว - ครบุรี ทางหลวงในความดูแลของอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว,นครราชสีมา
2353 ท่ามะไฟหวาน - แก้งคร้อ ถนนแก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2360 หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ทางหลวงชนบท ศรีสะเกษ
2362 ทางเข้าอำเภอห้วยแถลง ถนนทับสวาย - ต่อเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลห้วยแถลง นครราชสีมา
2363 ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ถนนมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 มหาสารคาม
2364 พิบูลมังสาหาร - อุบลราชธานี ถนนเสด็จ ทางหลวงชนบท อบ.4005 อุบลราชธานี
2374 ท่าพล - โพธิ์งาม ถนนกลาโหม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าพล เพชรบูรณ์
2384 โคกสี - ตะโก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 นครราชสีมา

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลักในอดีต (24xx) แก้

รายการทางหลวงแผ่นดินในอดีตที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ฐานะปัจจุบัน จังหวัด
2403 แยกทางหลวงหมายเลข 2161 (สูงเนิน) - โนนห้า ถนนสูงเนิน - ปราสาทเมืองแขก ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลสูงเนิน นครราชสีมา
2407 แยกทางหลวงหมายเลข 224 (ตาเมียง) - ปราสาทตาเมือน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
2409 ต่อเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 23 (แขม) ถนนเทศบาล 20 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2450 บ้านดู่ - คลองนาควาย ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2459 แสนสุข - ดงมัน ทางหลวงชนบท กส.4079 กาฬสินธุ์
2482 ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

อ้างอิง แก้

  1. [1] พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2. [2] พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลวัดธาตุ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๓
  3. [3]