ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์

พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ (เกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2467-2525) อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 9 ดำรงตำแหน่งช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2525

ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
ไฟล์:พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์.jpg
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2526
ก่อนหน้าพลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
ถัดไปพลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 ตุลาคม พ.ศ. 2467
เสียชีวิตพ.ศ. 2525 (58 ปี)
มาเลเซีย
ศาสนาพุทธ
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
โรงเรียนเตรียมทหารบก
โรงเรียนการบิน
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2512
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ประจำการพ.ศ. 2491พ.ศ. 2525
ยศ พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองทัพอากาศไทย

ประวัติส่วนตัว แก้

พล.อ.อ. ทะแกล้ว เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2467 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ โรงเรียนเตรียมทหารบก โรงเรียนการบิน โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พล.อ.อ. ทะแกล้วเริ่มรับราชการในยศ"ร้อยตรี"เมื่อปี พ.ศ. 2489 ก่อนจะโอนย้ายมารับราชการที่ กองทัพอากาศ ในยศ"เรืออากาศโท"ในปี พ.ศ. 2491 และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ กรุงวอชิงตัน ดีซี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและได้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศพร้อมกับรับพระราชทานยศ"พลอากาศเอก"เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521

จนกระทั่งในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 พล.อ.อ. ทะแกล้ว จึงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจาก พล.อ.อ. พะเนียง กานตรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการแต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่ ประเทศมาเลเซีย โดย พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๑๔๓๖, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๑๙๕, ๖ เมษายน ๒๕๒๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๘๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๑๔๑๓, ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕