ตำบลไทรงาม (อำเภอไทรงาม)

ตำบลในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

ตำบลไทรงาม เป็นหนึ่งในจำนวน 7 ตำบลของอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของอำเภอไทรงามอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 53 กิโลเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตำบลไทรงาม ได้แก่ เทศบาลตำบลไทรงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

ตำบลไทรงาม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sai Ngam
วัดป่าไทรงาม
วัดป่าไทรงาม
ตำบลไทรงามตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลไทรงาม
ตำบลไทรงาม
พิกัด: 16°28′01.0″N 99°53′24.9″E / 16.466944°N 99.890250°E / 16.466944; 99.890250
ประเทศไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอไทรงาม
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.96 ตร.กม. (30.10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด8,923 คน
 • ความหนาแน่น119.18 คน/ตร.กม. (308.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62150
รหัสภูมิศาสตร์620201
เว็บไซต์www.saingam-sdm.go.th (ทต.ไทรงาม)
www.saosaingam.go.th (อบต.ไทรงาม)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลไทรงาม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลช่องลมและตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองคล้าและตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม

ที่มาของชื่อตำบล แก้

มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าคืนหนึ่งมีปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นในเวลาพลบค่ำ คือเกิดดวงประทีปดวงใหญ่ลอยลงมากลางหนองทราย ซึ่งมีต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่งดงามมากจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ใหม่ว่า "บ้านไทรงาม" โดยมีเหตุผลว่าหากใช้ชื่อหนองทรายตามที่เรียกกันมา ฟังดูเป็นที่ลุ่มไม่เป็นมงคลและยังคล้ายกับบ้านทุ่งทรายอีกด้วย[2]

ประวัติ แก้

ตำบลไทรงามเดิมเป็นเขตป่าเตรียมสงวน เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองคล้า อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้โอนพื้นที่ตำบลหนองคล้า มาขึ้นกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร[3] เนื่องจากสะดวกต่อการติดต่อราชการ ในปี พ.ศ. 2501 มีราษฏรกลุ่มหนึ่งจากบ้านทุ่งทราย และชาวนครสวรรค์ ประมาณ 12 ครอบครัว ได้สำรวจสภาพพื้นที่พบว่าเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งหลักแหล่งถิ่นฐาน[4] จึงอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ในปีต่อมาเกิดน้ำท่วมจึงอพยพไปอยู่ที่หนองทราย หรือบ้านไทรงามใต้ ตำบลไทรงามในปัจจุบัน

ต่อมามีจำนวนผู้อพยพครอบครัวมาอยู่อีก 23 ครอบครัวและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งชุมชนหนาแน่นขึ้น ในปี พ.ศ. 2505 -2506 แกนนำที่เป็นผู้สำรวจพื้นที่ในคราวแรกได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในพื้นที่บริเวณไทรงามเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อพยพมาอยู่ในครั้งแรก และเป็นพื้นที่เขตเทศบาลในปัจจุบัน แต่เดิมพื้นที่อาณาบริเวณนี้เป็นเขตป่าเตรียมการสงวนตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการจัดตั้งตำบลไทรงามขึ้น โดยแยกออกจากตำบลหนองคล้า[5] ต่อมาได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลไทรงาม ในท้องที่บางส่วนของตำบลไทรงาม[6] และมีการจัดตั้งตำบลหนองไม้กอง โดยแยกออกจากตำบลไทรงาม ในปี พ.ศ. 2523[7]

การปกครอง แก้

หมู่บ้าน แก้

พื้นที่ตำบลไทรงาม มีจำนวนประชากร 8,988 คน (เดือนธันวาคม 2563) เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอำเภอไทรงาม และตำบลไทรงามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้[8][9]

 • หมู่ที่ 1 บ้านไทรงาม (บ้านปลวกดำ)[SN 1]
 • หมู่ที่ 2 บ้านเนินสำราญ
 • หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
 • หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม
 • หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองไม้แดง
 • หมู่ที่ 7 บ้านไทรงามใต้
 • หมู่ที่ 8 บ้านแก้วชัยมงคล
 • หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำสะเดา
 • หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น

ประชากร แก้

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[10] พ.ศ. 2563[10] พ.ศ. 2562[10] พ.ศ. 2561[10] พ.ศ. 2560[10] พ.ศ. 2559[10] พ.ศ. 2558[10] พ.ศ. 2557[10] พ.ศ. 2556[10]
ไทรงาม (หมู่ที่ 4) 1,911 1,944 1,930 1,945 1,980 2,022 2,032 2,012 2,015
ไทรงาม (หมู่ที่ 1) 1,547 1,562 1,592 1,606 1,609 1,624 1,611 1,611 1,605
ไทรงาม (หมู่ที่ 3) 1,124 1,125 1,133 1,145 1,147 1,128 1,123 1,122 1,110
เนินสำราญ 954 957 956 968 964 969 968 970 969
ไทรงาม (หมู่ที่ 5) 815 830 818 828 836 842 838 856 841
ไทรงามใต้ 759 759 766 773 780 799 810 802 806
หนองไม้แดง 696 692 695 693 691 688 685 684 672
ถ้ำสะเดา 404 400 393 400 393 396 395 392 391
แก้วชัยมงคล 390 397 398 410 410 392 393 400 385
ดงเย็น 278 281 287 286 282 288 283 274 276
ทะเบียนบ้านกลาง 45 41 323 322 317 316 334 326 330
รวม 8,923 8,988 9,291 9,376 9,409 9,464 9,472 9,449 9,400

โครงสร้างพื้นฐาน แก้

การศึกษา แก้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม คือ

 • โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล (เทศบาลตำบลไทรงาม)
 • ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

ศาสนสถาน แก้

 
วัดเทพนิมิตมงคล (ไทรงามเหนือ)

ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม มีจำนวน 2 แห่ง คือ[11]

สาธารณสุข แก้

เทศบาลตำบลไทรงามมีบริการสาธารณสุข ดังนี้

หมายเหตุ แก้

 1. โดยปกติหมู่ที่ 1 ทางราชการจะเรียกว่าบ้านไทรงาม แต่ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลไทรงามจะเรียกว่า “บ้านไทรงามเหนือ” ถ้าเป็นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงามจะเรียกว่า “บ้านปลวกดำ”

อ้างอิง แก้

 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/7a2f7fe8-871b-49dd-86f0-9948bc9d9deb[ลิงก์เสีย] https://stat.bora.dopa.go.th/7a2f7fe8-871b-49dd-86f0-9948bc9d9deb[ลิงก์เสีย]]. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 2. "ประวัติอำเภอไทรงาม". ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 2180. July 15, 1941.
 4. "ประวัติอำเภอไทรงาม". สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-13. สืบค้นเมื่อ 2022-01-13.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (49 ง): 1858–1862. June 3, 1969.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (87 ง): 1684–1685. June 3, 1980.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (127 ง): 2852–2857. August 19, 1980.
 8. เทศบาลตำบลไทรงาม. จังหวัดกำแพงเพชร. "สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลไทรงาม." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.saingam-sdm.go.th/condition.php [ม.ป.ป.]. สืบคืน 24 มกราคม 2565.
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม. จังหวัดกำแพงเพชร. "สภาพทั่วไปของ อบต.ไทรงาม." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.saosaingam.go.th/detail.php?id=141[ลิงก์เสีย] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร". สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.
 11. เทศบาลตำบลไทรงาม. จังหวัดกำแพงเพชร. "สภาพสังคมของเทศบาลตำบลไทรงาม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:https://www.saingam-sdm.go.th/social.php [ม.ป.ป.]. สืบคืน 27 พฤศจิกายน 2564.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้