วัดไทรงามใต้ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันมีพระครูวชิรปัญโญภาส เป็นเจ้าอาวาส

วัดไทรงามใต้
แผนที่
ชื่อสามัญวัดไทรงาม, วัดไทรงามใต้
ที่ตั้งตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวชิรปัญโญภาส
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดไทรงามใต้ เดิมชื่อ วัดไทรงาม สร้างขึ้นโดยประชาชนบ้านไทรงามที่แต่เดิมอยู่ในตำบลหนองคล้า จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประชาชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่อินทร์ จันทูปโม[1] ซึ่งได้รับการเคารพนับถือว่าเป็นเหมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรของชาวบ้าน เรียกว่า "วัดไทรงาม" เริ่มแรกสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อ พ.ศ. 2502 จนตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2548[2][3]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง กุฏิพระ 10 หลัง และเมรุ 1 หลัง[4]

อ้างอิง แก้

  1. "การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น" (PDF).[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดไทรงามใต้". พระสังฆาธิการ.
  3. "วัดไทรงามใต้". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  4. "วัดไทรงามใต้". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.