ตำบลหนองคล้า

ตำบลในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประเทศไทย

ตำบลหนองคล้า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ตำบลหนองคล้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และมีพื้นที่ประมาณ 85.25 กิโลเมตร[1]

ตำบลหนองคล้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Khla
ถนนภายในหมู่บ้านวังโขน
ถนนภายในหมู่บ้านวังโขน
ตำบลหนองคล้าตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองคล้า
ตำบลหนองคล้า
ที่ตั้งที่ทำการ อบต.หนองคล้า
พิกัด: 16°25′38.6″N 99°50′13.4″E / 16.427389°N 99.837056°E / 16.427389; 99.837056พิกัดภูมิศาสตร์: 16°25′38.6″N 99°50′13.4″E / 16.427389°N 99.837056°E / 16.427389; 99.837056
ประเทศไทย
จังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอไทรงาม
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด85.25 ตร.กม. (32.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด5,181 คน
 • ความหนาแน่น60.77 คน/ตร.กม. (157.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 62150
รหัสภูมิศาสตร์620202
เว็บไซต์www.nk.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เดิมตำบลหนองคล้ามีอาณาเขตกว้างขวางอย่างมากและสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เกือบทั้งหมด โดยอยู่ในเขตของอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการโอนพื้นที่ตำบลหนองคล้ามาขึ้นกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร[3] เนื่องจากระยะทางที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรสะดวกต่อการติดต่อราชการ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ได้มีการจัดตั้งตำบลไทรงามขึ้น โดยการแยกหมู่ที่ 7, 9, 10–13[4] ต่อมาในวันที่ 2 ตุลาคม 2522 จัดตั้งตำบลหนองทอง โดยแยกออกจากหมู่ที่ 4–9, 11, 13, 19, 20 และ 23[5] และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2524 จัดตั้งตำบลมหาชัย โดยแยกออกจากหมู่ที่ 4–10 และ 14[6]

หมู่บ้านและประชากร แก้

พื้นที่ตำบลหนองคล้ามีประชากรทั้งหมด 5,181 คน โดยแบ่งเป็นประชากรชายทั้งหมด 2,618 คน และประชากรหญิงทั้งหมด 2,563 คน มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้[1]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า
 • หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน
 • หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว
 • หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง
 • หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร
 • หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง
 • หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี

การคมนาคม แก้

 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1280 หรือ ถนนสายมหาชัย – ทุ่งสนุ่น
 • กพ.ถ 1-0015 ทางหลวงท้องถิ่นสาย กพ.ถ 1-0015 หรือ ถนนสายบ้านไทรงาม – บ้านวังโขน
 • กพ.ถ 80-012 ทางหลวงท้องถิ่นสาย กพ.ถ 80-012 หรือ ถนนสายบ้านใหม่เจริญพร – บ้านศรีบุญส่ง
 • กพ.ถ 80-003 ทางหลวงท้องถิ่นสาย กพ.ถ 80-003 หรือ ถนนสายบ้านวังโขน – บ้านหนองหัวควาย

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ". องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า. จังหวัดกำแพงเพชร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-02. สืบค้นเมื่อ 2022-02-02.
 2. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth. สืบค้น 2 กุมภาพันธ์ 2565.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 2180. 15 กรกฎาคม 2484.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (49 ง): 1858–1862. 3 มิถุนายน 2512.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม และกิ่งอำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (171 ง): 3372–3387. 2 ตุลาคม 2522.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (120 ง): 2394–2406. 21 กรกฎาคม 2524.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้