เปิดเมนูหลัก

นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ (เกิด 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย ปัจจุบันสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (73 ปี)
จังหวัดพิษณุโลก
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา
คู่สมรส นางสาธิต ภูอิทธิวงศ์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของนายดุสิต และ นางบัวคัว[1] เป็นพี่ชายของนายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่[2] เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2538 เคยได้รับเลือกเป็นประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคชาติพัฒนา[3] และปี พ.ศ. 2548 ลงสมัครในนามพรรคมหาชน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งทั้งสองครั้ง และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคชาติไทยพัฒนา แต่ก็แพ้ให้กับนายสุรพล เกียรติไชยากร จากพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข