กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Thailand Sports School Games) เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระหว่างโรงเรียนกีฬาจากสังกัดต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในจังหวัดต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีและเปลี่ยนเจ้าภาพไปในแต่ละปี

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
Thailand Sports School Games
ก่อตั้งพ.ศ. 2538
จัดขึ้นทุก1 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 19 สามมุกเกมส์ ชลบุรี
วัตถุประสงค์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
สำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติแก้ไข

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 13 แห่ง เพราะเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศของชาติ และพัฒนาคุณภาพของประชาชนในชาติว่าส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพ ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรัฐบาลหวังว่าโรงเรียนกีฬาจะเป็นแหล่งผลิตและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์

จากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจต่อกรมพลศึกษา (สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกีฬาในปัจจุบัน)ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2538 โดยจัดการแข่งขันพร้อมกับการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา โดยให้วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหลักการจัดการแข่งขันนั้น จะจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ให้โรงเรียนกีฬามีหน้าที่และรับผิดชอบในการนำนักกีฬาที่ความถนัด ความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมละพัฒนาความสามารถทางการกีฬา ให้ถึงศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาไปพร้อมกับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและมีสุขภาพที่ดี ในการร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และใช้การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งในการศึกษาทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา[1]

สมาชิกแก้ไข

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแก้ไข

 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง (Trang Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา (Yala Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง (Lampang Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (Ang Thong Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Sports School)

โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครแก้ไข

 • โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (Bangkok Sports School)

โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไข

 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด (Trat Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม (Nakhon Phanom Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย (Nong Khai Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (Phang Nga Provincial Administrative Organization Sport School)
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Provincial Administrative Organization Sport School)
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) (Phrae Provincial Administrative Organization Sport School)
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (Yasothon Provincial Administrative Organization Sport School)
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (Roi Et Provincial Administrative Organization Sport School)

โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลแก้ไข

 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม (Nakhon Pathom Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด (Mae Sot Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) (Nakhon Ratchasima Municipality Sport School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (Thung Song Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เทศบาลหนองหญ้าม้า) (Roi Et Municipality Sports School)
 • โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (Nakhonnon Wittaya 6 Sports School)
 • โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์ (Mueansri Wittayanusorn Sports School)

โรงเรียนกีฬาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

โรงเรียนกีฬาสังกัดต่างประเทศแก้ไข

การจัดการแข่งขันแก้ไข

ประวัติการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน มีดังนี้

ครั้งที่ ชื่อ วันที่ เจ้าภาพ โดย
1 1-10 ธันวาคม 2538 จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
2 25-30 เมษายน 2541 จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 15-20 พฤศจิกายน 2542 จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
4 1-10 ตุลาคม 2543 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
5 7-13 ตุลาคม 2544 จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
6 7-13 กรกฎาคม 2546 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
7 12-18 กรกฎาคม 2547 จังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8 มดแดงเกมส์ 15-22 สิงหาคม 2548 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
9 สามมุขเกมส์ 7-14 สิงหาคม 2549 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
10 ลำปางเกมส์ 22-30 สิงหาคม 2550 จังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
11 ขอนแก่นเกมส์ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2551 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
12 ๑๒ นักษัตรเกมส์ 4-13 สิงหาคม 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
13 นครสวรรค์เกมส์ 1-10 สิงหาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
14 บึงฉวากเกมส์ 20-29 กรกฎาคม 2554 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี
15 อุบลราชธานีเกมส์ 16-25 มิถุนายน 2555 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
16 นครลำปางเกมส์ 22-31 สิงหาคม 2556 จังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
17 พะยูนเกมส์ 15-24 มิถุนายน 2557 จังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
18 นครลำดวนเกมส์ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2558 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
19 สามมุกเกมส์ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20 นครสวรรค์พลบดีเกมส์ 28 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
21 ทุ่งสง นครศรีฯเกมส์ 2-11 สิงหาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 ขอนแก่นเกมส์ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

อ้างอิงแก้ไข